logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Hur är det att leva med en missbrukare?

Se Benita Fager berätta om de dilemman man ställs inför när man lever med någon som missbrukar.