logotype
Hjälp ett barn ut ur ensamhet i sommar - ge en gåva nu

Hur är det att leva med en missbrukare?

Se Benita Fager berätta om de dilemman man ställs inför när man lever med någon som missbrukar.