logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vi bekämpar människohandeln i Europa genom Safe Havens

Frälsningsarmén arbetar brett över hela Europa för att motverka människohandel. I EU-projektet "Safe Havens" samarbetar Frälsningsarmén i Sverige främst med Holland och de östeuropeiska länderna Rumänien, Ukraina och Moldavien.

I de länder potentiella offer kommer ifrån

Den internationella strategin är att jobba på alla fronter samtidigt med förebyggande arbete i de länder potentiella offer kommer ifrån. Man behöver jobba med fattigdomsbekämpning och livsvillkoren som råder i de länderna. En som samarbetar nära Frälsningsarmen i Sverige är Celine van den Berg-Doef på Frälsningsarmén i Holland.

-Kan du berätta om kopplingen i människohandel med flyktingar och odokumenterade män och kvinnor, samt ensamkommande barn?

– Sårbara människor är mer benägna att bli offer för människohandel än människor i en stabil situation, berättar Celine van den Berg-Doef. Flyktingar har många element som gör dem sårbara: de har inget stabilt uppehållstillstånd, det är osäkert om var de får bo, de har nästan inget socialt nätverk, alltså personer som känner till dem, som stöder dem och kan rapportera om de saknas i det mottagande landet.

Falska löften till de mest sårbara

Celine berättar att människohandlarna ibland samarbetar med människosmugglarna för att hitta dem som är mest sårbara. De ger dem falska löften som är mycket attraktiva för en person som inte har något ställe att bo, inte har en stabil tillvaro, en inkomst och så vidare.

Dessa löften hålls inte och flyktingar blir offer för exploatering och människohandel. Och när det händer är de fast i den här situationen. De vågar inte rapportera till polisen eftersom de är rädda att det ska påverka deras möjligheter att stanna och för att de är rädda för människohandlarna och det de kan utsätta dem för om de berättar. De är också rädda för att förlora den enda inkomst de har. Stigmatisering är också något de fruktar, särskilt om de tvingats arbeta i prostitution.

"Ensamkommande minderåriga kan försvinna utan att någon märker det"

– Ensamkommande minderåriga är ännu mer sårbara, säger Celine. Eftersom de ofta inte är "saknade" och kan därför helt försvinna utan att andra märker det. När minderåriga försvinner är risken stor att de hålls fängslade av människohandlare som utnyttjar dem sexuellt eller utnyttjar dem på annat sätt, säger Celine van den Berg-Doef.

-Vad är största faran?

– Offren fruktar repressalier från människohandlarna, menar Celine. Att bli utsatta för våld när de hittas. De fruktar också våld mot sina familjer och släktingar i ursprungslandet, något som är svårare att förebygga och förhindra. Vi har klienter vars döttrar har blivit våldtagna av människohandlarna när de flydde från fängelse, en faster som har dödats, familjer som hotats i en utsträckning som drev dem att lämna sina hem och samhällen.

-Vad behövs för att stoppa detta?

– När det gäller bekämpning av människohandel hänvisas det ofta till de fyra P:na, berättar Celine. Det är Förebyggande (Prevention): att förebygga nya offer, till exempel genom att öka medvetenheten. Skydd (Protection): att erbjuda offer en säker plats och att arbeta för en ny framtid. Åtal (Prosecution): Att polis och åklagare har möjlighet att stoppa de brottsliga nätverken av människohandlare och att de dömer människohandlarna enligt gällande lagar. Partnerskap (Partnership): att olika intressenter samarbetar för att möjliggöra de föregående tre P:na.

Prevention – förebyggande arbete

Frälsningsarmén bidrar direkt till tre av dessa punkter och försöker aktiv få olika intressenter att samarbeta, berättar Celine. Det förebyggande arbetet sker i olika länder genom en medvetenhetshöjning mot flera olika utsatta grupper. Det man försöker göra är öka medvetenheten om handel bland potentiella offer samt yrkesverksamma som arbetar nära potentiella offer. Men det förebyggande arbetet kan också vara en aktivitet som ska förhindra en av de främsta orsakerna till människohandel. Det vill säga genom att utbildning för barn och yrkesutbildning med mera, för att människor själva ska bygga en framtid och skapa sin försörjning.

Protection – Skydd för offren

-Frälsningsarmén ger skydd genom att ta offer för människohandel till sina specialiserade boenden och / eller genom att ge dem annat socialt stöd, berättar Celine van den Berg-Doef. Som det skyddade boendet Frälsningsarmén i Sverige har i Mälardalen eller det juridiska stödprojekt där Frälsningsarmén i Holland erbjuder offer med social och juridisk hjälp.

Partnership - samarbete

- Vi kan bara göra vårt arbete i samarbete med andra, säger Celine van den Berg-Doef. Med advokater, polis, frivilligorganisationer, kyrkor skolor et cetera. Frälsningsarmén söker partnerskap och samarbete i kampen mot människohandel.

Prosecution – åtal enligt gällande lagar

– När våra klienter vill anmäla brott till polisen, försöker vi förbereda klienten både före och efter, säger Celine. Så att så mycket information som möjligt samlas in och polisen på ett mer effektivt sätt kan identifiera och människohandlarna och de nätverk de verkar i.

-Vad är dina personliga tankar för det arbete du gör?

– Min dröm är en värld av rättvisa, mitt hopp för de män och kvinnor som vi följer är att de en gång kommer leva ett liv i säkerhet och värdighet, säger Celine van den Berg-Doef. Min önskan är att deras röster ska höras av den större allmänheten, att grymheterna i deras exploatering men även deras motståndskraft ska ses, att deras röster ska höras av politiker och beslutsfattare så att tjänster kan tillhandahållas och kapacitet kan byggas för att skydda och förebygga de potentiella offren och att följa upp med åtal så att de kriminella nätverk bakom detta brott mot mänskligheten kan stoppas.

Genom vårt småskaliga juridiska stödprojekt gör vi ett ödmjukt bidrag till kampen mot människohandel och stödjer 60 offer.