logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Kvinnor i prostitution och andra behövande får hjälp i Göteborg

Arbetet Jesaja som Frälsningsarmén driver möter kvinnor i prostitution i området Rosenlund och behövande i Nordstan och Brunnsparken i Göteborg, men också asylsökande vid Migrationsverkets ankomstboenden. Dessa människor bjuds på exempelvis fika och andra förnödenheter men framför allt omtanke.

"Det är inte riskfritt och jag går aldrig ut ensam"

I Rosenlund möter Anki, fältarbetare från Jesaja, tillsammans med volontärer kvinnor i prostitution en gång i veckan. Anki och kompanjonerna har med sig en fikavagn och de är väntade och efterlängtade när de bjuder på kaffe, smörgås och en pratstund. Det främsta syftet med närvaron är att stötta kvinnorna där.

– Det minsta vi kan göra är att finnas på gatan så att kvinnorna ser att det finns människor som bryr sig om deras liv och som faktiskt är villiga att satsa tid och utsättas för risk. Ja, jag har börjat använda larm, det är inte riskfritt och jag går aldrig ut ensam, säger Anki.

De utsatta kvinnorna vill alla därifrån

Några av kvinnorna de träffar är svenskar men de flesta är från Rumänien. Det korta mötet och den kontakt som skapas kan bli livsavgörande för en del. Någon kvinna har berättat att hon har två livlinor på gatan. Den ena är att hon alltid ringer bilregistret innan hon bestämmer sig för en kund och den andra är att hon vet att Anki och hennes vänner är i området. Gemensamt för de utsatta kvinnorna är att de vill därifrån.

– Vi finns här för dem ifall de vill lämna och vi kan lotsa dem vidare och erbjuda dem hjälp från oss eller samhället, säger Anki.

”Vi stör de potentiella sexköparna med vår närvaro”

Anki

Att signalera sin värdegrund till allmänheten är ett annat syfte men man vill också störa de potentiella sexköparna och få dem på andra tankar. Om de ser Anki och volontärerna gå omkring med kaffevagnen bland dessa kvinnor så avlägsnar de sig ofta.

En mötesplats finns nu för kvinnorna hos Frälsningsarmén

Anki tror att den här typen av människohandel till stor del skulle kunna förhindras om fler satsade på att finnas närvarande på gatan. Om det fanns ändå fler människor, via organisationer eller tillförlitliga myndigheter, som kvinnorna kunde ha möjlighet att möta så skulle de kunna påverkas i rätt riktning. Tillsammans med tre andra organisationer drivs nu en verksamhet på annan plats än på gatan att möta de här kvinnorna på och ett språkcafé finns på Frälsningsarméns Östra kår i Göteborg.

Stöttar dem på Migrationsverkets ankomstboenden

All besöksverksamhet på Migrationsverkets ankomstboenden i Göteborg som bedrivs av kyrkor och organisationer samordnas dessutom av Anki genom Jesaja. Personer som vet att de ska skickas tillbaka till landet de kommer ifrån behöver också stöttning och hjälp.

– Här kan vi stärka dem så mycket det bara går rent praktiskt genom att ge dem kläder och dylikt som de behöver men samtidigt börja ta fram kontakter för dem i hemlandet. I vissa fall finns Frälsningsarmén där eller så kan vi kontakta andra samfund eller kyrkor som kan ge dem så mycket trygghet det bara går när de kommer hem, säger Anki.

Text: Teresia Jansson

Läs mer