logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Nyanlända behöver trygghet och gemenskap

Frälsningsarmén har i många år arbetat med integration genom olika center och initiativ och vid den stora flyktingströmmen hösten 2015 mobiliserades krafter för att kunna bemöta de ökade behoven.”Vårt arbete ger en stor trygghet till människor som lever i traumatiska situationer”, säger Ywonne Eklund, metodstödjare för det sociala arbetet.

Tidigare gick Frälsningsarméns verksamhet på integrationsområdet under namnet ”invandrararbete” som leddes av en konsulent. Det har sedan lång tid tillbaka funnits olika center och verksamheter för målgruppen, såsom kvinnocentret i Akalla, boende för ensamkommande flyktingbarn i Jönköping, språkträning och annat.

Den stora flyktingströmmen hösten 2015

När den stora flyktingströmmen kom under hösten 2015 kunde man hänvisa till de verksamheter som redan fungerade väldigt bra. Då fanns man också på plats när asylsökande anlände till Stockholm och Malmö för att hjälpa dem att så fort som möjligt få kontakt med migrationsverket.

En specialgrupp sattes ihop

På grund av den stora anstormingen satte vi på Frälsningsarmén ihop en speciell arbetsgrupp.

– Det var en jättepressad situation och de från oss som välkomnade flyktingar på tågstationerna i Stockholm, Malmö och Göteborg kände att det var viktigt att få träffas och dela erfarenheter med varandra, säger Ywonne Eklund.

Strategi och handlingsplan

Gruppen har sedan utvidgats till omkring tio personer som träffas regelbundet för att samtala om olika frågor på området. Dessutom formade arbetsgruppen en strategi och handlingsplan för det som numera benämns som Frälsningsarméns migrations- och integrationsarbete. Det mynnade ut i ett omfattande dokument som på olika sätt ska underlätta för dem som arbetar på Frälsningsarméns kårer och sociala verksamheter med dessa frågor.

”Många av de nyanlända känner en stark oro för framtiden”

Ywonne Eklund

Med hjälp av Frälsningsarmén, andra kyrkor och olika aktörer från civilsamhället har man skapat mötesplatser och sysselsättning som kan hjälpa de nyanlända att känna sig tryggare och för att få den långa och många gånger oroliga asylprocessen att bli så meningsfull som möjligt. Frälsningsarmén har även ett familjecenter i Jönköping som kan ge psykosocialt stöd till behövande.

– Många av de nyanlända känner en stark oro för framtiden eftersom de inte vet om får de stanna i Sverige eller inte. De har också med sig många traumatiska upplevelser från tiden innan de kom till Sverige och dessutan kanske de känner oro för familjen som eventuellt finns kvar i hemlandet, säger Ywonne Eklund.

Undervisning i svenska

Med hjälp av personal och volontärer, bland annat pensionerade lärare, kan Frälsningsarmén erbjuda de nyanlända undervisning i svenska. Att kunna språket är en nyckel till integration men också att förstå hur vårt svenska samhälle fungerar på olika sätt. Andra verksamheter kan vara stickcaféer, språkcaféer, matlagningsgrupper och verksamheter för barn och unga men även sportaktiviteter.

– Genom dessa verksamheter kan de nyanlända lära sig språket på ett naturligt sätt och det skapar också relationer som bidrar till integrationen, säger Ywonne Eklund. 

”Relationer skapas mellan de nyanlända och våra medlemmar”

På några ställen anordnas det verksamheter på Migrationsverkets flyktingboenden. På många platser i landet kan man beviljas matkassar, presentkort till mat och ibland även kläder. En del av dem som kommit till Frälsningsarmén för att få stöd och hjälp har också beslutat sig för att bli medlemmar i samfundet.

– Jag tror att Frälsningsarmén har betytt mycket för dessa människor i deras svåra situation. De nyanlända som deltar i våra verksamheter berikar även livet i kårerna mycket och de relationer som skapas mellan de nyanlända och medlemmarna i kåren känns väldigt värdefulla, säger Ywonne Eklund.

Teresia Jansson

Läs mer