logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Hjälp oss ge svenskaträning och kunskap till asylsökande kvinnor!

Att söka skydd i ett land innebär många utmaningar. Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla presenterar ett unikt undervisningsmaterial där kvinnorna lär sig svenska genom att lära sig om Sverige. Nu behövs pengar för att fler ska få del av materialet. ”Vi är så stolta över de 12 elevhäftena med lärarhandledning”, säger Jenny Alm, verksamhetsansvarig.

På vilka olika sätt kan man bo i Sverige? Jag behöver sjukvård, hur gör jag? Hur betalar man i affären och vad är en rimlig hyra? Jag förstår inte min egen asylprocess - hur fungerar den?

Dessa och många andra frågor ställer sig asylsökande kvinnor och andra invandrande när de kommer till vårt land. Många problem ska lösas och uppgifter skötas när man anländer. Allt är nytt. Inte minst kring försörjning, bostad och vilka rättigheter man har. Språkträningen kan komma att hamna i andra hand och kanske inte kännas som relevant för den vardag man står i där man kanske också är ensam och isolerad.

Ett kvarts sekels erfarenhet av asylarbete

Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla jobbar för att bryta segregationen bland utrikesfödda kvinnor och stötta dem i att lära sig svenska. Genom språket kan de på så sätt närma sig arbetslivet och få jobb.

Jenny Alm, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla, som ler mot kameran.
Jenny Alm

— Vi har hela 25 års erfarenhet av att hjälpa asylsökande i Sverige. Dessutom hjälper vi kvinnorna förstå hur det är att leva som kvinna i vårt land. Jag är väldigt glad att nu ha ett gediget undervisningsmaterial för detta, säger Jenny Alm, verksamhetsansvarig på Akalla kvinnocenter.

Delta oavsett bakgrund och utbildningsnivå

Kvinnorna som deltar i undervisningen är på olika kunskaps- och utbildningsnivåer men alla kan använda samma häften, som är i 12 delar och tar upp ämnen som bostad, ekonomi, traditioner, vård och asylprocessen. Man kan börja med vilket häfte man vill och efteråt får kvinnorna ta hem materialet. Jenny återkommer till att nyckeln in i ett nytt samhälle är språket;lära känna Sverige samtidigt som du lär dig svenska. De har ju kommit till ett nytt land, inte bara till ett nytt språk.

Får personen uppehållstillstånd så är de nya kunskaperna förstås väldigt användbara, menar Jenny, men även den kvinna som får avslag kan ta med sig de nya lärdomarna till hemlandet.

Rustas mot att förverkliga framtidsplaner

— På det här sättet får  kvinnorna  grundkunskaper och en ny drivkraft mot att försöka förverkliga sina drömmar, här eller någon annanstans. Oavsett om de vill driva ett bageri eller bli lärare, säger Jenny och fortsätter:

— Själva undervisningen är väldigt viktig men våra samtal handlar även om livet. Om att våga tro på sig själv vare sig man är högutbildad eller inte kan läsa eller skriva.

Deltagarhäften från "Lär känna Sverige och lär dig svenska".
Ekonomi, boende, traditioner och svenska språket är några av de teman som finns i utbildningshäftena, som skapats av Kristin Hyving, utbildningsansvarig på Akalla kvinnocenter.

Frälsningsarméns kvinnocenter är mer som ett hem

Visionen på Akalla kvinnocenter är att vara ett hem snarare än en institution, där gemenskapen står i centrum och miljön är tilltalande och lugn.  De regelbundna träffarna tre gånger i veckan ger också struktur åt kvinnornas vardag.

— Vi ser varje kvinna individuellt. Dyker de inte upp till klassen frågar vi efter dem. Vi är också tydliga med vad vi kan hjälpa till med och vad vi inte kan påverka. Vi kan till exempel inte göra något åt själva asylprocessen men finnas med på vägen genom den, säger Jenny.

Ökad kunskap minskar risken för att bli utnyttjad

När man får ökad kunskap och självkänsla minskar också risken för att utnyttjas i det svenska samhället – något som tyvärr sker och särskilt drabbar nya och utsatta personer i vårt land. Människohandel, ockerhyror eller orimliga slavliknande arbetsvillkor är exempel på vad utlandsfödda kan pressas in i.

— Extra roligt är att det här materialet också kan användas vid det manscenter som precis startat här i Akalla. Männen behöver de här kunskaperna lika mycket, understryker Jenny.

”Ni har räddat mig”

Att Akalla kvinnocenters undervisning är uppskattad råder det inget tvivel om. Kvinnorna vittnar om hur Jenny och de andra i personalen hjälpt dem vidare i livet, blivit lotsade in i arbete eller studier och kommit in i samhället.

— ”Ni har räddat mig”, kan de säga och det känns förstås fantastiskt. Jag är väldigt stolt över att vi har det här arbetet. Vi är med och förändrar livet här och nu och även framtiden till det bättre, avslutar Jenny Alm.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jenny Alm