logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Hjälp för hemlösa i Göteborg

"Procenten av de hemlösa som har möjlighet att klara ett eget boende är skrämmande låg men vi erbjuder dem stöd i vardagen och uppmuntrar dem att tro mer på sig själva", säger Carola Gårdare, verksamhetschef vid våra stödboenden i Göteborg.

Hon ser hemlöshetens olika ansikten

Carola Gårdare är verksamhetschef vid Frälsningsarméns stödboenden Nylösegården och Lilla Bommen i Göteborg. Tillsammans med sina medarbetare ser hon hemlöshetens olika ansikten och försöker hjälpa de utsatta.

Bland gästerna på Nylösegården har många egen bostad men klarar inte av att bo i den för tillfället. Man är fast i missbruk, kan inte sköta sin privata ekonomi eller sitt dagliga liv, man kanske är rädd att vara ensam eller väntar på ett annat boende.

Hur vi hjälper

– Vi vill försöka hjälpa gästerna att komma tillbaka till sitt hem och sin familj för den som är lycklig nog att ha en sådan, stötta i det vardagliga när det gäller hygien, sociala relationer och ekonomi och hjälpa dem att förhoppningsvis komma tillrätta med sitt missbruk, berättar Carola.

Carola Gårdare som är verksamhetschef på Frälsningsarméns stödboenden i Göteborg. Hon ler och tittar in i kameran.
Carola Gårdare, verksamhetschef på Frälsningsarméns stödboenden i Göteborg

”Många kommer hit i tjugoårsåldern”

Carola Gårdare

Hon menar att procenten av de hemlösa som har möjlighet att klara ett eget boende är skrämmande låg men från Frälsningsarmén vill man erbjuda dem stöd i vardagen och likaså uppmuntra enskilda individer att tro mer på sig själva.

– Sedan jag började mitt arbete här i Göteborg har jag reflekterat över hur många det är som kommer hit i tjugoårsåldern, fortsätter hon men ser att de har en chans att komma tillrätta med sina problem just för att de är unga, till skillnad från äldre som kanske aldrig haft en egen bostad.

Samarbetspartners

Frälsningsarméns främste samarbetspartner är kommunens socialtjänst. Man samarbetar även med anhöriga, aktörer som kan erbjuda arbetsträning och så önskar man att Frälsningsarméns secondhandkedja Myrorna skulle kunna erbjuda arbetstillfällen.

– Det drogförebyggande arbetet tror jag måste påbörjas redan i grundskolan medan vi ju kommer in när det gått för långt och vi kan också försöka fånga upp dem som bott hos oss men sedan misslyckats att klara ett boende på egen hand, säger Carola.

Kvinnor

Det kvinnliga missbrukarna menar Carola är en grupp som inte syns så tydligt. På Nylösegården tar man emot kvinnor även om de och deras missbruk ofta göms undan och man också kan se hur män lättare hamnar i missbruk.

Det andliga livet bland de som är hemlösa

Carolas erfarenhet är att det andliga livet bland de som är hemlösa ser ungefär likadant ut som hos de flesta andra.

– Man har funderingar, en inre längtan det inte är lätt sätta ord på och en nyfikenhet märks exempelvis i andakterna där frågor av typen "Hur kan Gud tillåta...", kommer upp, säger Carola.

Ofta ger gästerna uttryck för igenkänning när man till exempel minns sin farfar som tillhörde en kyrka och sjöng andliga sånger. Behov av samtal utifrån ett andligt perspektiv och sådant som gäller livsåskådningsfrågor märks ofta.

– Just att erbjuda en andlig dimension är ju vad som förväntas av oss, avslutar Carola samtidigt som hon beskriver hur gästerna ofta berättar minnen från sin söndagsskoletid och så bekräftar hon hur musiken kan bli dörren in till det goda samtalet.

Text: Jonas Nimmersjö, Karin Larsson