logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Gemenskap mitt i ensamheten

Hans hade en väldigt hård uppväxt men tycker ändå att livet blev ganska bra, om än ensamt. Till Frälsningsarméns sociala center kommer han gärna och fikar och ser på folk. ”Den här platsen visar hur Sverige mår idag” säger Hans.

Hej Hans, berätta varför du är här på Frälsningsarméns sociala center?

Jag tycker om att träffa hela spektrat av människor. Jag själv har det ganska bra, åker från Älvsjö och hit. Den här platsen präglas av hur Sverige ser ut idag, hur människor mår. De kommer och går, med alla slags bakgrunder och så mycket behov. Jag har bara gott att säga om Frälsningsarmén!

Hur var din egen bakgrund?

— Vedervärdig. Jag har upplevt misshandel och allt möjligt. Min far var 17 år när jag föddes, senare fick jag en sladdisbror. Vi hade väldigt knappa förhållanden i Årsta söder om Stockholm.

Hur tog du det då?

— Jag bet ihop. Jag blev tystlåten och hade tidigt tankar som: ”Jag måste komma vidare, komma ur detta”.

Gjorde du det?

— Som vuxen har jag startat flera företag, dragit igång olika projekt, varit aktiv i ”Nobba Brass & Nubbe”. Jag har en vuxen dotter och två barnbarn. Ingen av dem röker eller lever stökigt, det är skönt. Så ja, jag tycker att jag kom vidare.

Lever du i någon relation?

— Nej, jag är rädd för kvinnor. Eller, jag släpper ingen inpå livet. Det förstör ofta situationen. Som barn lärde jag mig se vem jag kunde lita på och inte. Jag tänkte: ”Sådär vill jag inte bli”.

Har du en gudstro?

— Jag kan säga såhär: jag är inte ateist. Jag har lärt känna lite folk i olika kyrkor och går gärna in i till exempel Klara kyrka.

Du är pensionär - vad gör du om dagarna?

— Jag tränar en hel del. Vi är några vänner som har träffats och sprungit vid Hellasgården länge. Jag har tränat där i 30 år.

Vad tänker du om att många hamnar i missbruk och även kriminalitet idag?

— Om jag fick bestämma här i världen skulle jag ställa lite mer krav på folk. Nästan alla vi hade det tufft som barn men vi blev inte kriminella för det. Det håller inte i längden med att till exempel leva på bidrag.

Men du blev väl också präglad av din uppväxt?

— Jo, det är klart, jag blev ju en ensamvarg. Jag är mycket ensam och under pandemin blev det ännu värre. Många vänner har dött. Men jag slåss inte och bråkar.

Text: Carina Tyskbo, Foto: Kerstin Tillenius

Fakta - Våldsutsatthet i barndomen - påverkan som vuxen

  • Personer som blivit slagna/agade i barndomen löper 2-4 gånger så hög risk att i vuxen ålder drabbas av psykiska och fysiska problem.
  • Psykiska: Ångest, posttraumatisk stress, självskadebeteende, självmordsförsök, riskbruk av alkohol samt kriminalitet.
  • Fysiska: Allergier, astma, högt blodtryck, cirkulationsbesvär, hjärt- och leverbesvär eller magsår.
  • Våld i barndomen påverkar självbild, självkänsla, intellektuell utveckling, social kompetens och förutsättningar för nära relationer påverkas.

Källa: Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-6-55.pdf,  Institutet för hälsa och välfärd, https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv samt Rädda Barnen. https://www.raddabarnen.se

Fakta - Frälsningsarméns sociala arbete

Frälsningsarméns breda sociala arbete inkluderar bland annat att erbjuda hjälp till dem som varit eller är våldsutsatt och/eller befinner sig i missbruk och psykisk ohälsa. Till exempel samtal med kuratorer på våra sociala verksamheter eller kårer, samtalsstöd för bland andra personer som varit eller är i missbruk och sorg på samtalscenter och samtal och stöd våldsutsatta kvinnor.