logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Livsviktig fotboll förebygger utanförskap och kriminalitet

I Vårby gård liksom i flera förorter märks en ökad rekrytering bland barn och unga mot en kriminell livsstil. Allt yngre barn dras in i en ond spiral. Men med relationsbygge, förtroenden, fotboll och träning av nya ledare bland unga i riskzonen, gör Frälsningsarmén verklig skillnad.

Området Vårby Gård söder om Stockholm är hårt drabbat av ekonomisk utsatthet och kriminalitet. Förorten tillhör en av dem där barn är minst idrottsaktiva, något som Riksidrottsförbundet och flera andra organisationer ville ändra på. Frälsningsarméns ungdomskonsulent Gabriel Tshidimu arrangerade för tredje sommaren i rad en mycket uppskattad "Fotbollsfestival" och fotbollskvällar för barn i olika åldersgrupper.

Fotboll där hela livet involveras

— Förutom en massa fotboll erbjöd vi "Fifa-turnering", paintball-utflykt och en barbecue. Vi samarbetade med kommunens fältassistenter och hade 15-40 ungdomar varje gång, det är en väldigt bra siffra, säger Gabriel.

Sedan fem år tillbaka arbetar Frälsningsarmén dessutom med FFA, Fotball For All, ett globalt program för att via fotbollen involvera bland annat ensamkommande flyktingungdomar som är i riskzonen för livsstilskriminalitet, droger, utanförskap och marginalisering. Det gör man genom att arbeta med hela den unges tillvaro, både vad gäller skola, fritid, ledarträning och vägen framåt i livet mot yrkesval och studier. Gabriel intygar att alla positiva verksamheter är livsnödvändiga för att motverka den spiral av kriminalitet som främst pojkar, men även tjejer, kan hamna i.

Frälsningsarméns ungdomskonsulent Gabriel Tshidimu står och pratar framför ett gäng barn på en fotbollsplan.
Frälsningsarméns ungdomskonsulent Gabriel Tshidimu bygger förtroende med unga i riskzonen i förorten Vårby gård.

Narkotika och rekrytering till kriminalitet

— Det är just nu väldigt tydligt att barn och ungdomar rekryteras till olika kriminella aktiviteter och det är mycket narkotika i omlopp. De unga blir attraherade av den livsstil som de unga vuxna visar upp. Detta fungerar precis som annan bekräftelse: i de kriminella grupperingarna blir du sedd och får en plats i en grupp. Du får uppgifter och växer i ansvar, säger Gabriel.

Han nämner alla viktiga organ och föreningar som tillsammans med Frälsningsarmén samarbetar för ett bättre klimat i Vårby Gård: kommunen, Socialtjänsten, Korpen Huddinge/Botkyrka, Vårby gårds IF och Riksidrottsförbundets "HANG"-mötesplatser. Tillsammans har de kartlagt situationen, problemen och behoven hos de unga.

— Jag upplever att alla har stort förtroende för Frälsningsarmén. Det är till oss de flesta ungdomarna kommer, och när de andra aktörerna ser att vi gör en satsning undrar de hur de kan stötta oss. Alla vill göra sin del - det är väldigt bra, säger Gabriel.

Men arbetet kräver massor av insatser.

— Ja, det är en ständig kamp. Vi har starka krafter emot oss, intygar han.

”Föräldrar kan ha tre-fyra jobb för att klara ekonomin”

Gabriel Tshidimu

Problemen bottnar oftast i familjernas ekonomiska utsatthet, där föräldrar för att kunna betala mat och hyra har tre-fyra jobb och inte orkar engagera sig i barnen så mycket. Skolan får svårt att nå familjerna trots påtryckningar. I de värsta fallen är föräldrar själva involverade i en kriminell livsstil och bryr sig inte om vad barnen ägnar sig åt.

— Somliga unga vuxna går från fängelsestraff direkt ut till oss på fotbollsplan. Då gäller det att ge dem smak för en bättre livsstil. Det behövs starka motkrafter för att man ska lämna det kriminella livet, säger Gabriel allvarligt.

Bygga relation viktigast av allt

Genom Fotboll For All har dock Gabriel och hans ledare involverat och lärt känna familjerna på ett helt annat sätt. Nyckeln gentemot såväl vuxna som barn och ungdomar är att bygga relationer. Då skapas positivt förtroende och utifrån det kan Gabriel och hans medarbetare bygga nytt ledarskap.

— När vi får ömsesidigt förtroende för varandra kan man åstadkomma massor av förändringar. Jag riktar in mig på de äldre ungdomarna där vi kan göra stora insatser och vända situationen till något positivt. Jag kan tala med dem på deras nivå men ändå vara tydlig och säga ifrån, förklara han.

Stolt över de ledare som är klara

Under två år har nya ledare tränats tillsammans med Gabriel till att ta mer och mer ansvar. Han beskriver sommarens ledare som "top notch", helt fantastiska. 

— Jag är så stolt över dem! säger han med eftertryck. Dessutom har deras föräldrar stort förtroende för oss.

När det gäller den stora muslimska populationen i området berättar Gabriel att mer och mer förtroende byggts också där. Den inledande misstänksamhet som kunde märkas från föräldrar gentemot den kristna kyrkan Frälsningsarmén, finns inte längre.

— Föräldrarna ser att barnen har det bra hos oss och yngre ungdomar ser upp till de äldre som finns hos oss. Också det handlar om relationsbygge, och sådant tar tid. Men det är värt varenda timme.

Nyhet i höst är lunchaktiviteter för skolbarn

Trots att utmaningarna är stora ser Gabriel fram emot höstens arbete bland barn och unga i Vårby. Hans hoppas på beviljat bidrag från kommunen till att på nytt starta Fotball For All, nu riktat mot flickor 7-10 år. En nyhet är att han dessutom ska börja arbeta på kommunens skolor och erbjuda lunchaktiviteter för elever.

— När de väl kommer till oss kan vi bjuda in dem till ännu mer; läxläsning, kyrkans aktiviteter och så vidare, säger Gabriel och fortsätter:

— Vi kommer inte vinna alla unga men målet måste alltid vara att göra det. Vi finns där som en motvikt. Också de äldsta vet våra värderingar och respekterar dem.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Kerstin Tillenius

Fakta brott

Föräldrars utbildningsnivå, familjesituation och kön påverkar brottslighet

Det finns flera olika bakgrundsfaktorer som samvarierar med risken att begå stöldbrott, våldsbrott eller skadegörelse eller att prova narkotika. Kön, föräldrarnas utbildningsnivå och familjesituation har betydelse för delaktighet i brott  och sambandet är starkast för killar, elever med skilda/separerade föräldrar eller elever vars föräldrar saknar universitets- eller högskoleutbildning.

Källa: Skolundersökningen om brott 2017 Om utsatthet och delaktighet i brott,  Rapport 2018:15

Narkotikabrotten ökar stadigt - trots pandemi

Flera brottstyper har under coronaperioden gått ner visar Brottsförebyggande rådets preliminära statistik för juli månad.  Narkotikabrott fortsatte däremot att öka och var 6 procent högre i juli 2020 än under motsvarande månad förra året. Narkotikabrotten ökade redan före pandemin, och ökningen har pågått alla sju månader hittills 2020, dessutom med högre nivåer än förväntat.

Källa: Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i juli 2020