logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

”Jesus kom in i hemmen på ett nytt sätt under pandemin”

Frälsningsarmén UNG samlar ihop erfarenheterna av ett drygt års arbete under pandemin, där läger, ledarutbildningar och konfirmation fått flytta till nätet. En hel del bra tar man med in i framtiden när man nu äntligen får träffas fysiskt.

Julia Adolfsson, Simon Hurtig, Gabriel Wahl och Ewa-Marie Kihlagård från Frälsningsarméns UNG-team - vad har ni lärt er av att mestadels möta barn och ungdomar digitalt?

— Arbetet i pandemin har kommit med många insikter. Digitala verktyg och mötesplatser är helt klart användbara, effektiva och når längre. Vi har lärt oss hur man kan vara underhållande online och se kraften och nyttan i att vissa uppgifter och aktiviteter kan ske på nya sätt istället för det som ställdes in. Fysiska och digitala mötesplatser kompletterar varandra och kan ibland nå olika målgrupper. De erfarenheterna kan vi ha som ett redskap för framtiden.

Kommer det digitala sättet att ses fortsätta, tror ni?

— Hemgrupp på nätet för ungdomar fortsätter troligen, liksom Kylskåpsradion, som ju också är digital. Och ledarutbildningar på Zoom blir det säkert fler av. Men det finns en stor digital trötthet nu så vi kommer antagligen att satsa mest energi på att arrangera och stötta fysiska läger och möten. Men en tanke kan till exempel vara att grupper av barn från kårerna möter andra grupper i ett stort digitalt möte. 

Gabriel sitter vid ett bord, där håller upp sin docka Åsskar och tittar leendes in i kameran. På bordet står det en dator.
Gabriel Wahl har tillsammans med dockan Åsskar sociala medieprojektet Kylskåpsradion som inkluderar en podd med nu två nya avsnitt i veckan.

Vad har varit positivt med att flytta över aktiviteter till nätet?

— Barn och familjer från hela landet har samlats samtidigt istället för bara regionalt och ofta med hela familjen – det har varit väldigt roligt! Kårer med få ledarresurser har på ett smidigt sätt kunnat skicka ut länkar till sina barn utan att behöva organisera något själva. Ungdomar som inte har så många i sin egen ålder på kåren har fått chans att ”möta” andra ungdomar från Frälsningsarmén, vid fler tillfällen än vanligtvis. Vi själva inom UNG har kunnat besöka ungdomar i helt andra delar av landet en fredagskväll till exempel, utan att behöva resa.

— Våra ledare har dessutom fått fler tillfällen till utbildning och många korta kurser på kvällstid. Det har varit väldigt uppskattat och haft fler deltagare än vanligt. Vi märker att ledarna vill mötas, lära sig mer och få redskap.

Vad är svårare med att ses digitalt?

— Att bygga en grupp är det vi saknar mest. Gemensamma aktiviteter, lek och skratt. Via dator kan man göra individuella utmaningar samtidigt men det är svårt att leka tillsammans som en grupp.  Det skapas heller inga vänskapsrelationer. På ett läger kan tiden mellan aktiviteterna vara den viktigaste, där barn och ungdomar ofta får vänner för livet. Digitalt sker inga direktmöten mellan deltagarna i pausarna.

— Det är även mycket svårare att leda givande och levande samtal via dator. Känslan blir mer ett gäng individer som pratar i turordning efter varandra.

Hur många barn och unga har varit med?

— När pandemins andra våg drog igång före jul var det ganska högt tryck med runt 50 anslutna enheter och 2-3 deltagare per enhet, men framåt april var Zoom-tröttheten hög och färre checkade in. Både redan anmälda och nytillkomna deltog i barnhelger, ”Jätteroliga superhelger” och på våra ”Jätteroliga Zoomstunder” snittade det på 30-40 personer per gång, och så många som 120 vid ett par tillfällen. Flera deltog dessutom under mer än bara en helg.

Har det kommit till nya?

— Ja, UNG:s hemgrupp på nätet har några deltagare från en ort där Frälsningsarmén inte har någon verksamhet alls. Deltagare på våra Zoom-kvällar har varit från andra samfund, som fått informationen via sociala medier. Några av konfirmanderna är nya kontakter.

— Det är ofta lättare att delta digitalt och steget är inte så stort som att åka på en övernattning. Det har gjort att en del nya har hängt på.

En tygkasse med texten "Konfa".
"Konfa" tygkasse

Hur har kårerna agerat för att nå sina unga?

— På några platser har man haft regelbundna digitala aktiviteter som fungerat bra och där nya kompisar kommit med. En utmaning för kårerna har varit söndagarna då mycket fokus gått till att göra något digitalt för de vuxna och där barnens gudstjänst och söndagsskolan varit svårt att få till parallellt.

Påverkas tron och möjligheten att förmedla Guds ord under en digital tid?

— Det är väldigt härligt hur Jesus "kommit in i hemmen" på ett särskilt sätt. Vi har uppmuntrat hela familjen att delta online och det har många gjort. Familjer som annars kanske inte pratar så mycket tro hemma sitter plötsligt och ber och lyssnar på andakt i soffan. Det blev en bra väg in mot att våga prata tro även utan digitala träffar. Men oavsett hur många nya sätt vi ses på kommer det första alternativet Gud skapade att fylla våra behov: Att ses ansikte mot ansikte.

Text: Carina Tyskbo Foto: Frälsningsarmén UNG

Frälsningsarmén UNG erbjöd i urval på nätet under året:

  • Roliga lördagkvällar för barn, med tävlingar, drama och undervisning.
  • Söndagsskolor, somliga med nationell inbjudan.
  • Flera möten under den internationella bönedagen för barn.
  • Hemgrupp för tonåringar.
  • Lägret Supernajs i Halmstad, år 2020 och 2021.
  • Konfirmationsskolan med sju söndagsträffar. Undervisning och samtal i smågrupper.
  • Workshops/kvällskurser för ledare från maj 2020 till april 2021. Externa och interna talare, med teman som barnkonventionen, grafisk design, ledarskap, visionen-barn, medlemskap.
  • 111 avsnitt av podden Kylskåpsradion, där barnen skickat in tusentals kommentarer i poddens frågelåda som sedan besvarats i avsnitten.