logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Gerd har under 32 somrar jobbat på kollo i Rörberg

Många är de som arbetat på Frälsningsarméns sommarläger och kollon under åren. Gerd har tillbringat 32 somrar på kolonin i Rörberg och under den perioden träffat ungefär 1000 barn, och många har hon fortsatt ha kontakt med när de vuxit upp.

Gerd har träffat cirka 1000 barn under kolonisomrarna

- Trygghet och värme var vad barnen på kolonin längtade efter, säger pensionerade slumsystern Gerd Boström.

Gerd som blev frälsningsofficer 1967 arbetade hela sin tid fram till pensioneringen med barn, i början på barnhem och mödrahem i Göteborg, Sundsvall och Malmö.

Till Rörberg, Frälsningsarméns koloni utanför Gävle, kom Gerd första gången sommaren 1974. På den tiden kom det 40 barn åt gången och de stannade i en månad. Gerd blev Gävle trogen ända till pensioneringen 2004 och hann uppleva 32 kolonisomrar, med sammanlagt cirka 1000 barn från Gävletrakten. Det skedde ganska stora förändringar under åren och under Gerds sista år var barngruppen minskad från 40 till 20 barn, beroende på nya regler från myndigheterna.

De kom ofta från en stökig familj

De barn som kom till kolonin var barn som behövde komma bort från hemmamiljön och barn som saknade vuxna som de kunde vara tillsammans med under lovet. De kom från familjer där föräldrarna var arbetslösa och som därför var tvungna att jobba under sommarlovet som semestervikarier för att få in pengar till hösten.

Barnens miljö var ofta stökig och de hade inte heller några mor-/farföräldrar som ställde upp. Det var barn som behövde lära sig att umgås med andra och få känna sig trygga. Man förstod på barnen hur de hade det hemma och att de behövde en kram ibland, en kontakt som de annars inte fick.

Många inbjudningar till bröllop och barndop genom åren

Gerd, som stannat kvar i Gävle efter pensioneringen, möter ofta barnen som vuxna på stan. De äldsta är ju faktisk femtio fyllda nu. Många kommer fram till henne och hälsar. På bussen kan de sätta sig bredvid henne och prata om tiden på kolonin. Ett tydligt tecken att barnen är tacksamma för vistelsen på Rörberg är de många inbjudningar Gerd fått genom åren till bröllop och barndop. För Gerd har det viktigaste varit att ge barnen trygghet och värme och även visa detta i handling. Det är inte bara genom ord som barn påverkas utan lika mycket hur du är som medmänniska.

Ur Stridsropet nr 2-2016