logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

En sommar alla har råd med

I sommar anordnar Frälsningsarmén aktiviteter, utflykter och kollon för gammal och ung. Kostnaden är låg, ibland är det helt gratis. På så vis kan alla få med sig ett fint minne från sommaren trots brist på pengar och andra möjligheter.

När Frälsningsarméns kårer och sociala verksamheter bjuder in till aktiviteter i sommar är kostnaderna subventionerade. Ibland betalar socialtjänsten eller Frälsningsarmén för dem som inte annars skulle ha råd att följa med. Ofta vänder man sig främst till dem man möter via den sociala verksamheten, det vill säga de som kommer till kåren för att de behöver ekonomisk hjälp, presentkort på mat eller stöttning på annat sätt. Om det blir platsbrist har de ofta förtur.

Kollon inriktade på musik, sång, dans och drama

Flera av Frälsningsarméns kårer runtom i Sverige anordnar sommarkollon för barn i olika åldrar. I Jönköping blir det musikkollo med tre grupper: en som inriktar sig på sång, dans och drama, en kompgrupp för slagverk, gitarr och keyboard och en grupp för dem som vill lära sig spela brassinstrument. Dessutom står lek, idrott och friluftsaktiviteter på schemat, liksom bibelsamtal. Frälsningsarméns tidigare musikchef, Curt Dahlquist, håller i trådarna.

— Den här formen av kollo betyder hur mycket som helst genom att barnens självkänsla lyfts när de får känna att de presterar något och blir sedda, säger han.

Även i Västerås anordnas det musikläger i form av dagkollo. Det kommer att finnas två grupper; en för kör och en för brassinstrument och det blir även möjlighet att ta lektioner i piano, trummor och gitarr. Christer Åberg, musikmästare från Västerås, leder det hela.

— Min förhoppning är att barnen utvecklas i sin personlighet, får bättre självförtroende och lär sig att arbeta i grupp. Vi vet också att barn som spelar instrument har lättare för att räkna, skriva och läsa eftersom de använder sig av samma del av hjärnan. Så på så vis blir barnen mer motiverade i sitt skolarbete, säger han.

Dagkollon med utflykter på schemat

I Alingsås blir det dagkollo på sommarhemmet i Hjälmared. Även Kristinehamns kår erbjuder dagkollo under två veckor då bland annat utflykt till Skara sommarland anordnas. Man kommer att hålla till på Frälsningsarméns sommarhem i skärgården vid Vänern. Bland annat blir det en showdag då barnen får öva in exempelvis en sång eller dans och klä ut sig för att sedan uppträda på kvällen.

Familjer som har det svårt ekonomiskt

På flera håll vänder man sig till ensamstående föräldrar med barn eller familjer som har det svårt ekonomiskt. I Norrköping erbjuds en utflyktsdag till Kolmårdens djurpark och kåren i Örebro bjuder in till en dag i Mariebergsskogen i Karlstad där det finns djur att titta på och lekmöjligheter.

— Jag tror att de flesta vi har kontakt med annars inte kommer ut på något liknande och de brukar ansöka om presentkort på mat så de har inte möjlighet att betala för det här, säger Marianne Lennermo Ljungholm, kårledare och ansvarig för det sociala arbetet på kåren i Örebro.

Ensamstående föräldrar och barn

Familjecentret i Göteborg anordnar för sjunde året i rad ett kollo för de ensamstående föräldrar och barn man har kontakt med via sina center i Majorna och Bergsjön. Platsen är lägergården Knappekulla utanför Göteborg och förutom att det blir en utflykt finns det möjlighet till samtal, enskilt eller i grupp.

— Föräldrarna har behov av att prata om de problem de har i livet. I grupp kretsar samtalen ofta kring hur man kommunicerar med sina barn och om att sät¬ta gränser exempelvis, säger Bodil Ålöw, verksamhetsansvarig för dessa center.

Även dagkollo för den målgruppen finns med i planeringen. Centrumkåren Haga/Mölndal i Göteborg anordnar familjeläger i Smögen. I Malmö bjuder man in till två familjekollon på gården Höllviken där det erbjuds bad och lek. Kåren har även en arabisktalande grupp som man hoppas kommer att delta.

I Borås blir det äventyrskollo på en scoutgård utanför stan dit även föräldrarna är inbjudna. Särskilt fokus ligger på dem med somalisk bakgrund då skolor i Borås efterfrågat aktiviteter för dem, men även andra är välkomna.

"Om barnen inte får ett bra alternativ i deras liv så går det snett"

— De här barnen bor i ett av Sveriges 15 mest socialt utsatta områden. Om de inte får ett bra alternativ i deras liv så går det snett. Vi vet de som har storebröder som sitter i fängelse, säger Lars-Gunnar Wahl, ansvarig för kårens sociala arbete i Borås.

— Vi vill vara en kyrka i vardagen där vi förkroppsligar Guds rike och vi vill göra de här killarna och tjejerna livsdugliga för det svenska samhället på ett bra sätt, fortsätter han.

”Kollot är som en livsventil för barnen”

Lars-Gunnar Wahl

Förutom friluftsliv, bergsklättring och övernattningar utomhus kommer det att bli så kallad Life Class som man även har på kåren regelbundet. Där knyter man an till Jesus och talar om vem han är och vad han står för, som till exempel att man inte ska ljuga utan hålla sig till sanningen. Lars-Gunnar Wahl nämner en lärare som glatt sig över att en av killarna som brukar delta i kårens aktiviteter och kollon får uppleva en fristad på så vis, istället för att bara vara någon med problem i skolan.

— Den här killen är verkligen en tillgång på våra kollon och Life-klasser. Han bidrar jättemycket i samtalen och får en helt annan roll hos oss, säger Lars-Gunnar Wahl.

— Barnen är jätteglada att få vara med och räknar dagarna till kollot. Det här är som en livsventil för dem, fortsätter han.

Sommarläger för äldre

Frälsningsarmén i Stockholm anordnar i vanlig ordning sommarläger för äldre på stiftsgården i Rättvik. På schemat står aktiviteter som tipspromenad, femkamp, utflykter, sångstunder, andakt och inbjudna gäster.

— Det brukar vara väldigt, väldigt uppskattat. För en del är det här den enda chansen att komma ut i naturen, säger Irene Hällberg, föreståndare.

Även Norrköpings och Södra Vätterbygdens kår erbjuder äldredagar med övernattning på Vårdsnäs stiftsgård utanför Linköping.

Text: Teresia Jansson

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 3 - 2017

Fakta - barn

 • Barn i ekonomiskt utsatta familjer år 2014:20 % (år 2000: 12 %).
 • Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd år 2014: 2,6 %.
 • Antal barn som levde i fattiga familjer år 2013: 234 000.
 • Anledning till fattigdom: Barn med arbets¬lösa, deltidsarbetande eller sjuka föräldrar, frånvaro av skydd som a-kassa eller sjuk¬penning, barn med särskilda behov.
 • Mest utsatta: Barn med ensamstående föräldrar, föräldrar med utländsk härkomst, unga föräldrar.
 • Risker för barn i fattiga familjer: Mer utsat¬ta för mobbning, sämre resultat i skolan, ej meningsfull fritid på grund av att de ej har råd med kostnader för transport, utrustning och övriga avgifter. Källa: Barnombudsman¬nen och Rädda barnen.

Fakta - pensionärer (65 år och äldre, år 2015 i Sverige)

 • Andel som levde under EU:s gräns för risk för fattigdom: 18,2 %.
 • Antal som levde under EU:s gräns för risk för fattigdom: 355 000. Av dessa är 253 000 kvinnor och 102 000 män.
 • Dessa siffror har ständigt ökat sedan år 2005 då totalandelen var 10,1 %.
 • I åldersgruppen 75 år och äldre levde 25,4 % under EU:s gräns för risk för fattigdom.
 • Motsvarande siffror för samtliga nordiska länder har på punkterna ovan istället mins¬kat. Detta trots att svenskarna jobbar längst jämfört med övriga europeiska länder.
 • Den mest utsatta gruppen är ensamståen¬de kvinnor till följd av föräldraledighet och/eller lågavlönat jobb.
 • Risker för fattigpensionärer: Svårt att få en bra, anpassad, bostad, vilket kan leda till fallskador. Isolering, ofrihet, svårigheter att komma ut och träffa släkt och vänner, oro och depression.

EU:s gräns för risk för fattigdom motsva¬rar 60 % av medianinkomsten, cirka 12 100 kronor i månaden. Källa: Eurostat och Pensionsmyndigheten.