logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Barn till föräldrar som lider av psykisk ohälsa riskerar själva att drabbas av liknande besvär. De lider också större risk att hamna i kriminalitet eller att dö i förtid, visar statistik från socialstyrelsen. Men det finns hopp och ju tidigare barnen får hjälp desto mindre är risken för problem senare i livet.

- När barnen träffar andra barn i stödgrupperna kan det vara första gången som de inser att de inte är ensamma om att leva i en familj med problem. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, oftast är det familjen själva som ringer och ber om hjälp, säger Ann-Charlotte, verksamhetsansvarig på Vårsols familjecenter i Jönköping.

Barn med svåra livssituationer

På Vårsols familjecenter möter man barn och familjer som hamnat i svåra livssituationer. Det kan bero på att det förekommer våld i hemmet eller att någon i familjen avlidit. En av målgrupperna är också barn till förälder med psykisk ohälsa; psykos som tex schizofreni, PTSD, depression, bipolär sjukdom, borderline - instabil personlighetsstörning, ångestproblematik, panikångest eller social fobi. Det kan innebära att föräldern blir skeptisk, inte vågar gå ut ur bostaden, att de är ledsna och arga. Att de inte klarar av att planera eller hantera stressade situationer.

För barnen blir hemsituationen ofta svårhanterad. En del barn vill inte ta hem kompisar eftersom föräldern har ett instabilt humör. En del barn upplever traumatiska situationer där de bevittnar förälders självmordsförsök eller situationer där polisen kommer och "tar med sig" föräldern.

Ofta en oförutsägbar vardag

För barnen blir det ofta en oförutsägbar vardag där föräldern inte orkar genomföra det som är planerat och att barnet får anpassa sig till hur föräldern mår. Kanske får barnet själv laga mat och handla eftersom föräldern inte orkar. Barn i familjer där en förälder har psykisk ohälsa tar ofta på sig mycket skuld för situationen. De tar även stort ansvar, ibland tar de ansvar för den vuxne så att de blir ombytta roller och många barn tar även på sig ansvaret för att se till att föräldern ska må bättre.

Avlasta barnen skuld och ansvar

Genom samtal vill man hjälpa till att öppna upp kommunikationen i familjen vilket kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa hos barnen i familjen. I barngrupperna arbetar man mycket med att avlasta barnen skuld och ansvar och hjälper dem på olika sätt att bearbeta det de upplevt i sin familj vilket är förebyggande för att barn ska må bra nu, men även som vuxna.

- Att barn och ungdomar får kunskap om till exempel psykisk ohälsa, eller det som de känner igen från sin hemmiljö kan också vara förebyggande, säger Ann-Charlotte Jernberg.

Hjälp att hitta sina känslor

Eftersom många barn inte visar sina känslor är det ett område som man på Vårsol arbetar mycket med. Barnen får prata om känslor, vart de sitter i kroppen och leker charader för att hitta sina känslor igen.

En annan viktig del är att de får kunskap om hur man reagerar vid trauma, att de som får psykiska eller fysiska symtom inte ska bli rädda och tro att de håller på att bli tokiga utan att det är en normal reaktion på "stark stress".

Bygga upp självförtroendet och självkänslan

Samtal om självkänsla och självförtroende är också en stor del av det förebyggande arbetet, att bygga upp barns självförtroende där de kan se sina egna resurser och tillgångar och inte bara se sina "dåliga" sidor.

- Jag tror att alla barn mår bra att få höra att de är unika, värdefulla för den de är och bra som de är. Helt enkelt att de duger. När vi möter dessa barn är det viktigt att ta sig tid och lyssna, att orka höra färdigt.