logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Så fungerar skuldsanering

Januari är för många den fattigaste månaden på året. Extra utgifter i samband med julhelgen och inför det nya året kan bli dråpslaget för privatekonomin, för den som redan balanserade på gränsen. Om skuldsituationen börjar bli ohållbar kan det vara läge att undersöka möjligheterna till skuldsanering.

Många lever med skulder de saknar förutsättningar att någonsin kunna betala tillbaka, en situation som kan leda till ett långvarigt utanförskap. Allt fler som har betalningsproblem ansöker om skuldsanering av Kronofogden. Med hjälp av skuldsanering kan en svårt skuldsatt person bli befriad från skyldigheten att betala sina skulder, helt eller delvis.

Tanken är att den skuldsatte, oavsett om denne jobbar eller är arbetslös, får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och kan komma tillbaka till ett delaktigt liv.

Kan jag få skuldsanering?

Kronofogden beslutar efter en utredning om du får skuldsanering eller inte. Du får lämna uppgifter om inkomst, utgifter som boendekostnad, familjeförhållanden, tillgångar, skulder och andra uppgifter som har betydelse vid prövningen. Du får också tala om varför du är svårt skuldsatt och vad som gör att du inte längre kan betala. Om du uppfyller grundkraven gör Kronofogden en helhetsbedömning av just dina uppgifter och förhållanden.

Fem kriterier för att kunna få skuldsanering:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.
 • För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.

Hur ansöker jag om skuldsanering?

Du kan ansöka själv hos Kronofogden.  

Du kan där ansöka antingen genom en e-tjänst eller genom att använda blanketten Ansökan om skuldsanering. För att kunna använda e-tjänsten behövs inloggning med e-legitimation som till exempel mobilt bank-id.

Du kan också ringa Kronofogdens kundservice. 

Fyra tips som kan underlätta när du ansöker

När du ansöker ska du uppge de skulder du känner till. Du ska också uppskatta hur stora de är. Dessa tips kan hjälpa dig att komma ihåg vilka skulder du har:

 • Ta fram din senaste deklaration. Där framgår en del av dina skulder.
 • Gå igenom eventuella kravbrev som du har sparat från de senaste åren.
 • Ta med utländska skulder och skulder till släkt, vänner och bekanta.
 • Glöm inte att ta med skatteskulder och studieskulder.

Tänk på att:

 • Om du har löpande krediter så kan din bank avsluta krediten vid ett beslut om att skuldsanering inleds. 
 • Om du har utmätning i din lön eller inkomst fortsätter den fram tills ett beslut om att inleda skuldsanering har fattats.
 • Räkna med att du får en betalningsanmärkning om du ansöker om skuldsanering.

Tre tips medan du väntar på besked:

Det kan ta några månader att besluta om du ska få skuldsanering. Under tiden är det viktigt:

 • Att inte dra på dig nya skulder.
 • Var noga med att betala dina vanliga kostnader, till exempel hyra, el- och telefonräkningar och eventuellt underhåll till barn.
 • Förbered dig på bästa sätt för att klara avbetalningsplanen.

Om du beviljas skuldsanering får du i normalfallet en avbetalningsplan under fem år. Du får leva på existensminimum under denna tid. Skuldsaneringen inleds med att du får ett preliminärt beslut som innebär att du har förutsättningar att få skuldsanering. I det här beslutet får du också vet hur mycket du ska betala varje månad.
Om du inte får skuldsanering kan du söka igen. Det finns möjligheter att ändra på Kronofogdens beslut om du får det väsentligt mycket sämre eller bättre under de fem åren. Då har du möjlighet att ansöka om omprövning.

Även om du har haft skuldsanering tidigare har du möjlighet att få skuldsanering igen, till exempel om du har dragit på dig nya skulder eller misslyckats med en tidigare skuldsanering. Men då behöver ha särskilda skäl.

Läs mer om skuldsanering hos Kronofogden:

Hjälp med ansökan om skuldsanering

Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du få hjälp av budget- och skuldrådgivarna i din kommun.

Om Frälsningsarmén har någon verksamhet på platsen där du bor, kan du även kontakta dem och be att få samtala med någon om din situation.

* Råd och tips hämtade från Göteborgs stad.