logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Ryktet går: ”På Frälsningsarmén i Borås händer det grejer!”

I Borås syns Frälsningsarmén allt oftare ute på gatorna och har tagit många goda initiativ för att sträcka ut en hand till behövande. Basen är caféverksamhet, matutdelning och ekonomisk hjälp men samfundet bedriver även verksamheter i samarbete med andra aktörer. Ledarna verkar också som opinionsbildare inom sina hjärtefrågor.

Frälsningsarmén föddes på gatan

Orden "Gatorna tillhör oss" från en låt av Love Antell har blivit en inspirationskälla för Frälsningsarmén i Sverige att gå tillbaka till sina rötter.

– Frälsningsarmén föddes på gatan. Gatan var vår teologiska högskola och krogen vår gudstjänstlokal. Samtidens hitlåtar fick ny text och blev våra bästa psalmer och de största syndarna blev de bästa soldaterna för Jesus.

Det skriver Kjell Karlsten, sektionschef på programkontoret, som en uppmaning till Frälsningsarméns alla kårer och verksamheter att verkligen fundera över vilka människor de är till för och vilka behov de är kallade att möta på orten där de finns.

"Vi står upp för de svaga och fattiga"

I Borås har Frälsningsarméns sociala verksamhet expanderat de senaste 1,5 åren och personalen rör sig mycket ute i hela samhället: På gatorna, i skolorna och i arbetslivet, i samhällets strukturer för sociala insatser, i de olika invandrargrupperingarna och de har även kontakt med personer i kriminella nätverk. Ett prioriterat område är Hässleholmen som är ett av de 15 områden i vårt land som politikerna pekat ut som mest utsatta.

– Vi står upp för de svaga och fattiga, så som jag tror att Frälsningsarméns slumsystrar i England gjorde på sin tid, säger Lars-Gunnar Wahl, ansvarig för Frälsningsarméns kårs sociala verksamhet i Borås.

– Jag gillar ordet slumsystrar för det karaktäriserar det vi gör. Vi är i slummen och hjälper människor på olika sätt men vi presenterar även Jesus för dem och vi märker att detta är väldigt attraktivt och de vi möter blir berörda av Gud, säger Lars-Gunnar Wahl.

Matbanken och caféet

Via ett samarbete med några stora matbutiker finns, vad man kallar, "Matbanken". Butikerna skänker livsmedel som sedan delas ut till behövande som kommer till kåren. Varje dag är Frälsningsarméns café mitt i staden öppet. Dit kommer folk för att fika och umgås men också för att söka exempelvis ekonomisk hjälp eller få matkassar. Men Lars-Gunnar Wahl har också märkt av det andliga behov många som kommer har. Varje dag hålls det en andakt klockan 9.30 och han har noterat att allt fler dyker upp vid just den tiden. Han nämner ett tillfälle när han själv sjungit en egenskriven låt och en man kom fram efteråt och frågade efter texten till den.

– Sången handlar om hur Gud talar till oss och han ville ha texten och fundera vidare kring den, säger Lars-Gunnar Wahl.

"För att jag blir så förbaskat välsignad!"

Han berättar även om en muslimsk man som besökt caféet och som tagit beslutet att bli kristen och döpt. Nu finns han på plats varje dag och hjälper till med såväl "Matbanken", tolkning och att ställa fram stolar till söndagsgudstjänsterna.

– Han har berättat att när han tittade på sitt pass där det stod att han var muslim så kände han att han inte vill dö som muslim utan han vill tillhöra Jesus. Och när vår kårledare frågade varför han är här och hjälper till så mycket så svarade han, fast med grövre ord: "För att jag blir så förbaskat välsignad!", säger Lars-Gunnar Wahl.

"Ingen har någonsin tackat nej till förbön"

Han berättar även om en dödssjuk man som regelbundet kommer till caféet för att få förbön. En gång hade han fått en matkasse och innan han gick frågade någon i personalen om han ville att de bad för honom också.
– Då snäste han: "Ja, det är ju därför jag kommer hit!" Ibland när vi bett för honom så blir han så berörd så att han inte vet vad han ska göra av sig. Förra veckan sa han att det var som om håret krullade sig när jag bad för honom och han har frågat sig själv: "Varför har jag inte upptäckt det här tidigare?", berättar Lars-Gunnar Wahl.
– Vi erbjuder alltid de hjälpsökande förbön och ingen har någonsin tackat nej till det. Många kommer till oss bara för att de vill att vi ber för dem. Ibland är en muslimsk kvinna tolk när jag ber för någon annan så det blir en lite festlig situation, fortsätter han.

"Kraftigt kriminella har kommit till tro hos oss"

Kring jul syns personalen ute med julgrytan då man sjunger, spelar och pratar med folk och samlar in pengar till goda ändamål men även vid andra tillfällen söker man kontakt med människor på stan. I verksamheten finns också de som gör samhällstjänst på grund av att de blivit dömda för brott, men också arbetslösa som gör praktik där.
– Vi har sett kraftigt kriminella som kommit till tro hos oss och folk som levt som gömda där Gud har gripit in på ett otroligt sätt, säger Lars-Gunnar Wahl.
– Jag tror att Gud har en agenda för det vi gör, vi följer bara med den helige Ande. Det har till och med hänt att folk har blivit helade bara av att vara i vår gemenskap utan att vi har bett för dem, fortsätter han.

Föräldracoaching, sportlovsresor och sommarkollon i samarbete med skolorna

Frälsningsarmén samarbetar även med skolor där man har bett Frälsningsarmén att göra något för de somaliska barnen och ungdomarna så bland annat anordnas sportlovsresor och sommarkollon med dem i fokus, något som blivit väldigt uppskattat. Nu planerar man även att låta föräldrar och övriga familjemedlemmar ansluta sig till de aktiviteterna då det är något som efterfrågats.

Skolor har också frågat om Frälsningsarmén kan engagera sig i exempelvis föräldracoaching, historievandringar och dansprojekt, så Lars-Gunnar Wahl påpekar hur stort förtroende han och kollegorna har.

"Vi är med mycket i opinionsbildningen och syns i press och hörs i radio"

Frälsningsarmén tar många initiativ och är indragna i flera verksamheter tillsammans med andra kyrkor och organisationer, såsom stöd till tiggare, ensamkommande barn och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
– Jag har insett att Frälsningsarmén har ett väldigt starkt varumärke bland allmänheten. Vi är väldigt offensiva när det gäller social verksamhet och att synas ute. Ryktet sprider sig att "på Frälsningsarmén händer det grejer!" säger Lars-Gunnar Wahl.

Han nämner att de är med och tycker till och sätter press på beslutsfattare i Borås, bland annat tack vare god kontakt med journalister. I höstas drev de exempelvis en artikelserie om den hårda vräkningspolicyn hos ett kommunalt fastighetsbolag.

– Vi är med mycket i opinionsbildningen och syns i press och hörs i radio och de som är involverade i det vi gör blir ofta intervjuade. Ibland kan en person på grund av sin ställning inte föra sin egen talan i en fråga men då kan vi vara med och göra det, säger Lars-Gunnar Wahl.

"Det kommer att hända väldigt mycket framöver här"

I augusti kommer ett nytt kårledarpar till Borås och då är tanken att det sociala arbetets omfattning ska fördubblas.
– Det känns jättebra! Det kan vara svårt att leda ett sådant här arbete och det kan vara tungt att öppna vissa dörrar men vi står sida vid sida i kampen för tron på evangeliet och jag tror att det kommer att hända väldigt mycket framöver här, avslutar Lars-Gunnar Wahl.

Text: Teresia Jansson