logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Fler unga studerande söker hjälp hos Frälsningsarmén

Barn och unga får i takt med Sveriges tuffare ekonomiska läge en alltmer utsatt situation. Dessutom ökar ungas psykiska ohälsa. Detta märks även hos Frälsningsarmén i Nässjö, där studerande söker sig till kåren för att få hjälp med mat. Med sig har de också fler existentiella frågor än tidigare och vill att någon lyssnar på och ber för dem.

Många studenter har svårt att hitta bostäder på sin studieort och söker sig till omkringliggande städer. Nu märker Frälsningsarmén i Nässjö hur studerande som flyttat till Nässjö kommer till kåren med både ekonomiska svårigheter och ensamhet. Men det är svårt för unga att identifiera sig som hjälpsökande i Sverige idag, menar kårledare Maria Olausson.

Ingen erfarenhet av att söka hjälp

De som tillhör en generation som inte vuxit upp med att behöva söka hjälp vet heller inte riktigt hur man gör. Många unga tänker att hjälpsökande fanns i gamla tiders klassamhällen, inte nu.

– Då blir det svårt att själv vara i positionen av en behövande. Socialtjänsten söker de sig inte till fastän de är i full rätt att gå dit, säger Maria Olausson.

Täcker upp för utsatta föräldrar

Maria berättar att unga vuxna och ungdomar från familjer i ekonomisk utsatthet eller missbruk varit vana att täcka upp för föräldrarna, som kanske också lider av psykisk ohälsa. Barnen har stöttat mamma och pappa och sett hur dessa kanske inte fått hjälp av samhället när de hade behövt. Då präglas de unga av detta och vågar inte drömma om en bättre framtid: ”Skulle jag få hjälp när mina föräldrar inte fick det?”

Vågar inte drömma om framtiden

– Unga födda 1990 och framåt är den första generationen som oftare tänker att de inte kommer att få något jobb eller klara sig, eftersom de blev vuxna i samband med finanskrisen 2008, då världen uppfattades så svajig, säger Maria Olausson.

Ansvaret som läggs på de unga idag är så stort. De tänker att de själva måste ha kontrollen, besluta över allt i sitt liv och blir så utlämnade åt sig själva. Samtidigt som de ekonomiska klyftorna ökar stort i Sverige vill unga ha samma saker som andra. Sociala medier pekar på lyckade liv och många upplevelser genom pengar. Kontrasten till det man själv står i kan kännas svår.

Hjälp genom presentkort på mat

Hur svarar då Frälsningsarmén upp emot behoven och nöden som unga uttrycker? Dels kan hjälpsökande utifrån sin ekonomiska situation få stöd genom presentkort på mat. Även kläder och hygienartiklar kan delas ut. En akut men väl så viktig åtgärd som kan rädda en student, ensamstående föräldrar eller en barnfamilj från att månadens sista veckor ska innebära tomma magar eller att man fryser eller är fel klädd. 

Studerande söker existentiell trygghet

Men Maria Olausson pekar också på vikten av att finnas för de ungas existentiella frågor och psykiska hälsa. När man som de växer upp i samma tid som krig, våld och miljökatastrofer är budget inte det första man tänker på. Frågor kring hur livet ser ut och vad det är tänkt att vara präglar många. De är trygghets- och äkthetssökande, men oroliga. Fler söker efter platser där man pratar om tro och kan hitta något oföränderligt i en orolig och föränderlig tid. De vill prova bönen, se om den fungerar och är öppna för förbön.

Frälsningsarmén symbol för det stabila

– Många saknar även de basala kunskaperna i hur man blir vuxen, utifrån ett lösningsorienterat sätt. De redskap som föräldrarna borde ha gett dem fattas, till exempel att laga mat från grunden eller hur man ska tänka kring ekonomi. Då kan vi ge dem värdefulla tips om hur man kan klara vardagen när det är knapert, säger Maria Olausson.

– Frälsningsarmén blir en symbol för det som är gott och stabilt runt dem. Vi får visa att vi står på stadig grund och kan förmedla ett hopp de själva inte har, säger Maria Olausson.

Barn i utsatthet förminskar förväntningarna

Maria berättar vidare om barnfamiljerna som söker sig till kåren. Man möter två typer av familjer, som bär sin svåra situation och oro på olika sätt. Några föräldrar vill så långt det är möjligt försöka leva upp till barnens krav, och vänder och vrider på familjens budget och omständigheter för att livet ska pågå som vanligt. I den andra typen av familj vet barnen och ungdomarna för länge sedan hur svårt familjen har det.

– Barnen förminskar sig själv och sina krav, och förväntar sig varken födelsedagspresenter eller ens matsäck till friluftsdagar, säger hon.

Grupp för barn med svår hemma-situation

För att möta upp barn som har det trassligt hemma driver kåren en sluten grupp med tio barn. Detta sker i samarbete med kommunens familjecentral och med kyrkor på orten. Här finns fasta ramar och förutsägbarhet där barnen vet precis vad som ska ske och där man pratar om viktiga ämnen.

–  Barn som inte fungerar någon annanstans finner sin trygghet här. Vår gemenskap är välkomnande, varm, strukturerad. Vi bemyndigar barnen. Det gör också något med föräldrarna att se att det finns en trygghet för deras barn, säger Maria Olausson.

Tydliga ramar och varm tro

Det är glädjande att se hur barn som deltagit i gruppen förändras över tid, hittar gemenskaper och platser med tydliga ramar och regler men där de accepteras som de är. Detta smittar även av sig på andra platser – barnet blir inte bara ”den som stökar” i en grupp.

–  Frälsningsarmén kallelse att vara en röst för de svaga har alltid varit stark. Vi förmedlar tro men står också på barrikaderna och är samhällsförändrande, säger Maria Olausson.

Text: Carina Tyskbo