logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

47 000 fler måltider delades ut under förra året

När vi summerar 2023 tvingas vi konstatera att det har varit tufft för människor i utsatthet. Samtidigt har vi kunnat hjälpa fler än på länge – tack vare alla gåvogivare. Hela 314 763 enskilda hjälpinsatser kunder genomföras under förra året. 

En sak som sticker ut i statistiken är att antalet serveringstillfällen har ökat med 50 procent sedan året före. I antal hjälptillfällen räknat noteras den kraftigaste ökningen just här. Hela 47 000 fler måltider har serverats under det gångna året, jämfört med året innan.

– Vi har ju löpande berättat om både långa köer till våra matutdelningar och att vi möter fler hungriga barn och familjer. Nu ser vi svart på vitt att fler hungriga människor kommer till oss, säger Leif Bergström, Frälsningsarmén.

Det större antalet serveringstillfällen bekräftar bilden av att allt fler har fått problem med att klara av det mest grundläggande.

– Frälsningsarmén möter fler svårt utsatta människor, som inte ens har råd med mat och kläder. Utan hjälpen från oss eller andra frivilliga aktörer hade fler människor gått hungriga, och fler barn hade saknat vinterkläder, konstaterar Leif Bergström.

Dubbelt så många fick ett rådgivningssamtal

Den kraftigaste ökningen i procent räknat noteras när det kommer till antalet rådgivningssamtal. Där är ökningen hela 96 procent, alltså nästan dubbelt så många som året innan.

– Det här är också en tydlig trend. Vi hör från flera av våra verksamheter att antalet hjälpsökande är fler, men också att ärendena är allt tyngre. Vi får ibland göra ett jobb som egentligen myndigheterna ska göra.

Rådgivningssamtalen kan vara rena själavårdsamtal. Men de kan handla om allt från att upprätta en budget till att hjälpa den som står på randen till vräkning att klara sig undan katastrofen. Allt oftare behöver Frälsningsarméns kuratorer hjälpa utsatta människor att navigera bland socialtjänst, sjukvård och olika myndigheter.

– Utan vår hjälp får människor inte den hjälp de behöver och faktiskt har rätt till. Många av de vi möter lider av psykiska diagnoser, så de orkar inte med att strida för sina rättigheter. Där fyller våra medarbetare en otroligt viktig funktion, förklarar Leif Bergström.

Ge en gåva till de mest utsatta

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

”En gåva kan göra att ett barn slipper somna hungrigt”

Även utdelad hjälp – i form av till exempel matkassar och kläder – har ökat under det gångna året. Antalet sådana hjälptillfällen har ökat med 13 procent, eller med 6 000 i antal räknat.

– Varje sådant tillfälle kan göra stor skillnad för den som lever i utsatthet. Det kan handla om en familj som får en akut matkasse, så att de slipper somna hungriga. Eller ett barn som får vinterkläder från Myrorna, för att klara minusgraderna, berättar Leif Bergström.

Statistik i alla ära. Men bakom varje siffra i statistiken ryms en medmänniska i utsatthet, betonar Leif Bergström.

– Som gåvogivare kan man kanske fundera över vad en liten gåva kan göra för skillnad. Men varje gåva gör skillnad för människor i utsatthet. En gåva till Frälsningsarmén kan till exempel innebära en hungrig medmänniska mindre, eller ytterligare en natt i värme och trygghet för någon som lever i hemlöshet eller annan utsatthet, förklarar Leif Bergström.

Fortsatt tufft – men vi mobiliserar för att hjälpa

Det är lätt att konstatera att 2023 var ett tufft år för de mest utsatta. Likaså att fler människor hamnade i utsatthet. Men dessvärre verkar inte 2024 bli ett lättare år. Fortsatt höga matpriser och kraftigt höjda hyror är två av orsakerna till detta.

– De fortsatta prisökningarna lär innebära att fler familjer, äldre, sjuka, ensamstående och andra passerar gränsen för det möjliga och hamnar i utsatthet, säger Leif Bergström.

För att möta den tilltagande utsattheten mobiliserar Frälsningsarmén. När antalet utsatta blir fler och utsattheten tilltar är det tid att satsa offensivt, menar Leif Bergström.

– Vi vet att en hjälpande hand under en kort period kan vara skillnaden mellan katastrof och fortsatt hopp. Vi känner ett oerhört stöd från alla våra gåvogivare och tror att vi tillsammans kan göra stor skillnad för de mest utsatta även i år.

* Statistiken är hämtad från tolvmånadersperioden november 2022 – oktober 2023, eftersom statistiken för hela 2023 ännu inte är sammanställd.

Så hjälpte vi människor i utsatthet

Under 2023 har vi bland annat...

 • mättat tusentals hungriga magar,
 • ordnat sängplatser och vårdplatser för människor i missbruk och hemlöshet,
 • besökt många sjuka och äldre,
 • ordnat gemenskap och aktiviteter för ensamma,
 • samtalat och gett goda råd till hjälpsökande,
 • hjälpt offer för människohandel,
 • sett till att våldsutsatta kvinnor och barn har fått ett tryggt boende,
 • fixat varma kläder åt personer i hemlöshet,
 • arrangerat kollon och andra meningsfulla aktiviteter för barn,
 • ...och mycket annat.

Hjälp en person i utsatthet

Exempel på hur din gåva hjälper

 • 50 kr Fika och gemenskap för en person i hemlöshet.
 • 150 kr Mössa och vantar till någon som fryser.
 • 300 kr Kläder till ett barn som lever i utsatthet.
 • 500 kr Liten matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.
 • 1000 kr Stor matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.

Välj engångsbelopp

Bli månadsgivare

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

Läs mer om vårt arbete