Stöd vårt internationella arbete

Årsdagen av kriget i Ukraina uppmärksammades

Det var med stor sorg och tunga hjärtan som Frälsningsarméns internationella högkvarter (IHK) uppmärksammade årsdagen av kriget i Ukraina. Matteus 5:9 säger oss: ‘Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.’ Vid denna årsdag tänker vi på och ber för alla dem som har drabbats av kriget. 

Hittills har cirka åtta miljoner flyktingar från regionen sökt hjälp och uppskattningsvis ytterligare fem och en halv miljon människor har drivits på flykt av kriget. Rapporterade siffror för dödade och skadade tros överstiga 21 000 (humdata.org).

Hur vi hjälpt de som drabbats av kriget

Frälsningsarmén hjälper aktivt, motiverat av Guds kärlek, dem som drabbats av denna konflikt utan diskriminering. Vi har bemött omkring 160 730 personer i nöd på en mängd olika sätt, med cirka 85 humanitära projekt i 11 olika länder. Dessa stöds via internationell finansiering och av IHK. Det totala värdet av dessa projekt överstiger för närvarande cirka 10 miljoner pund (feb 2023).

Dessutom har 15 försändelser med hjälpföremål transporterats till Ukraina från Tyskland, Polen och Frankrike. Dessa omfattade 74 pallar med livsmedel och hygienartiklar, kläder och sängkläder, generatorer, vattenfilter och annan elektrisk utrustning.

Den internationella Frälsningsarméns insatser inkluderar bland annat mer än

  • 93 000 matpaket,
  • 682 000 lagade måltider och
  • cirka 131 000 kontant- eller kupong-transaktioner.

Man har hjälp till med kort- och långsiktigt boendestöd, härbärgen, värdfamiljer med mera.  Över 18 000 människor har inkvarterats i anläggningar som förvaltas eller tillhandahålls av Frälsningsarmén.

Människor har också fått stöd genom mer än

  • 64 000 hygienartiklar och vattenfilter, samt
  • 105 000 produkter som skolmaterial, sängkläder, kläder och SIM-kort.
  • Över 15 000 personer har fått hälsostöd och psykisk vård.

Frälsningsarmén har aktivt utbildat människor om riskerna med människohandel samt drivit fritidsprogram, språkkurser och barnläger.

Ryggtavlan på en av Frälsningsarméns volontärer i Rumänien.
En av Frälsningsarméns volontärer i Rumänien.

"Vi ber om en lösning på denna humanitära katastrof"

Frälsningsarméns internationella ledare, General Brian Peddle, säger:

– Vi tackar de frälsningsofficerare, -soldater och medlemmar som ger sin tid och sitt engagemang till dem som behöver det mest. Vi värdesätter också Frälsningsarméns arbete för det ryska folket. Våra böner sträcker sig också till dem. Vi ber om en lösning på denna humanitära katastrof och ser fram emot den tid då det, genom Guds nåd, återigen kommer att bli fred i Europa.

IHK Kommunikation

Hjälp de som drabbats av kriget i Ukraina

Exempel på hur din gåva hjälper:

  • 100 kr – Matpaket och filt till en person.
  • 200 kr – Hygienartiklar till en familj.
  • 400 kr – Matpaket och filtar till en familj.