logotype

Frälsningsarmén marscherar mot en ny vision

I början av september höll Frälsningsarmén kursdagar i lokalt ledarskap med 230 deltagare online. Det blev också startskottet för den nya visionen: ”Välkommen hem – Livet med Jesus” som syftar till att flytta fokus från verksamhet till relationer och gemenskap i de andliga hemmen/kårerna.

Bildtext: Simon Paulin, kårledare vid Frälsningsarméns kår 393 i Stockholm har varit med och tagit fram Frälsningsarméns nya vision Välkommen hem, livet med Jesus. 

Under första helgen i september inbjöd Frälsningsarméns programkontor till kurs- och inspirationsdagar i lokalt ledarskap. På grund av rådande pandemi hölls de online och omkring 230 personer deltog.

— Hade det inte varit coronatider så hade nog inte alla rest ända från Haparanda till exempel så på det här sättet var kursen mer tillgänglig, säger Simon Paulin, kårledare vid kår 393 i Stockholm och en av ledarna under dagarna.

— Vi hade livechatt där deltagarna kunde tycka till och komma med utrop och stämingen var väldigt god, fortsätter han.

Tre stommar i visionen

Det hela blev även startskottet för den nya vision Frälsningsarmén har tagit fram. Rubriken på den är ”Välkommen hem – Livet med Jesus.” De tre stommarna i visionen handlar om att gå ”från att vara verksamhetsfokuserade till mer relationella, från att erbjuda program till att leva i gemenskap och från att erbjuda tjänster till att skapa delaktighet.” Att en kår har socialt arbete, brassband och gudstjänster är bra, men det behövs också en avsiktlighet i att göra de verksamheterna till plattformar för att bygga goda relationer, menar Simon Paulin.

— Frälsningsarmén har varit väldigt duktig på att bygga verksamheter och har på så vis nått många människor. Det ska vi vara stolta över men det har nästan överskuggat att bygga en nära, andlig gemenskap på kårerna, vilket borde vara navet i allt vi gör, säger han.

Mer hemkänsla

I de strategiska vägvalen inom visionen står att läsa att kårerna uppmanas prioritera relationsbyggande gemenskap och lärjungaträning framför annan verksamhet och att de sociala institutionerna bör skapa mer hemkänsla och samarbete med närliggande kårer. Vidare uppmuntras ideella engagemang liksom former och uttryckssätt som möter även en yngre målgrupp än den som idag dominerar Frälsningsarméns församlingsliv.

Simon Paulin påpekar att när en verksamhet förändras eller läggs ner så riskerar man att bli identitetslös och att det därför är viktigt att ha sin identitet i Kristus och lärjungaskapet. Han understryker också vikten av att inte bara promota Frälsningsarméns varumärke utan även honom som kyrkans anhängare följer.

— Visionen ”Välkommen hem – Livet med Jesus” är två rubriker som måste höra ihop. Vi välkomnar inte bara till soffhäng utan livet med Jesus måste vara väldigt centralt, förklarar han.

Att sträcka sig mot samhällets svaga

Han påpekar att de förändringar som behöver göras i syfte att röra sig mot visionen beror på sammanhanget men att det främst handlar om en inställning: Att man inte hjälper människor i nöd på grund av att man tillhör Frälsningsarmén utan för att man följer Jesus. Gör man det så blir den naturliga följden att man sträcker sig mot samhällets svaga.

— Min förhoppning är att vi får starka, friska kårer med ledare som tränar existeranade lärjungar och som gör nya, säger Simon Paulin.

— Och jag hoppas att vi börjar leva livet med Jesus och att det i sin tur får konsekvenser för hela livet. Och det är vad vi önskar alla människor, fortsätter han.

I strategigruppen för visionen ingår även Kjell Karlsten, programchef, Elisabeth Hjerpe, biträdande sektionschef, samt Markus och Ewa-Marie Kihlagård, divisionschef respektive biträdande divisionschef för södra divisionen.

Text: Teresia Jansson