logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Uppdaterad 2021-06-18

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social, pedagogisk och medicinsk hjälpverksamhet. Vår tro leder till praktisk handling och vi hjälper utan åtskillnad den som har det svårt.

Vi delar med oss av vår tro till alla människor och vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.

Medlemmar och anställda

Totalt finns mer än 14 588 kårer i världen med 27 177 frälsningsofficerare, 1 231 838  frälsningssoldater och i varje land bedrivs ett omfattande socialt arbete.

Vi har en bredd av socialt och pedagogiskt arbete liksom ett omfattande arbete med hälsovårdskliniker och sjukhus i många länder.

Antal hjälpta under 2018

Enligt statistiska uppgifter för år 2018 betjänades 15 502 594 människor i verksamheter som

  • hjälpsökande vid öppen social verksamhet
  • samhällstjänster som arbetsförmedlingar och rådgivningsbyråer
  • hjälpinsatser vid naturkatastrofer
  • kolloverksamhet och övriga sommarläger
  • aktiviteter efter skolan med läxhjälp och idrott

Sociala institutioner

Vid våra sociala institutioner exempelvis för drog- och alkoholmissbrukare, hemlösa, ungdom i riskzon eller stödboenden för funktionshindrade, familjebehandling, unga mödrar med spädbarn finns 66 662 platser med en årlig kapacitet att hjälpa vid 24 331 630 vårddygn.

Skolor

År 2016 undervisades 210 023 barn och ungdomar vid våra 5 218 skolor. Vi har förskolor, grundskolor, gymnasier och högskolor liksom yrkesskolor i flera länder.

Sjukhus

Frälsningsarmén har 230 sjukhus med inritning allmän medicin, kirurgi, vård i livets slutskede, kvinno- och förlossningsvård samt 125 mobila kliniker.

Katastrofinsatser

Utöver den verksamhet som bedrivs i varje enskilt land så finns även ett antal arbeten som bedrivs från högkvarteret i London och som har fokus på global utveckling.

Ett exempel är International Emergency Services som organiserar katastrofinsatser och skickar ut team över hela världen till områden som på ett eller annat sätt drabbats av större katastrofer.

Världskarta där de länder som Frälsningsarmén finns är utmärkta.