logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén i världen

Frälsningsarmén finns idag i 134 länder i världen och vårt internationella högkvarter finns i London. Vårt uppdrag är detsamma i alla länder: att predika evangeliet om Jesus och hjälpa människor i Hans namn.

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social, pedagogisk och medicinsk hjälpverksamhet. Vår tro leder till praktisk handling och vi hjälper utan åtskillnad den som har det svårt.

Vi delar med oss av vår tro till alla människor och vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.

Medlemmar och anställda

Totalt finns fler än 14 500 kårer i världen med drygt 1,250 000 frälsningssoldater och i varje land bedrivs ett omfattande socialt arbete.

Vi bedriver även skolor och sjukhus och har ett stort antal små kliniker som direkt hjälper fattiga som annars inte hade haft tillgång till sjukvård. Många av klinikerna finns i djungeln och andra svårframkomliga områden.

Internationellt sett är Frälsningsarmén störst i Afrika och Asien. Länder som särskilt sticker ut storleksmässigt är Zimbabwe, Kenya, Indien och Korea.

Antal hjälpta under 2021

Enligt statistiska uppgifter för år 2021 betjänades 16 939 895 människor i verksamheter som

  • hjälpsökande vid öppen social verksamhet
  • samhällstjänster som arbetsförmedlingar och rådgivningsbyråer
  • hjälpinsatser vid naturkatastrofer
  • kolloverksamhet och övriga sommarläger
  • aktiviteter efter skolan med läxhjälp och idrott
Två unga elever i en av Frälsningsarméns skolor i Kenya.
Elever i en av Frälsningsarméns skolor i Kenya. Foto: Jonas Nimmersjö

Hjälp till de mest behövande

Vi bedriver sociala institutioner exempelvis för drog- och alkoholmissbrukare, hemlösa och ungdomar i riskzon. Vi erbjuder även stödboenden för funktionshindrade, familjebehandling, och hjälp till unga mödrar med spädbarn.

Skolor

Vi har förskolor, grundskolor, gymnasier och högskolor liksom yrkesskolor i flera länder. Antalet skolor som Frälsningsarmén bedrev 2022 var 2700 stycken.

Sjukvård

Frälsningsarmén har 304 sjukhus med inriktning allmän medicin, kirurgi, vård i livets slutskede, kvinno- och förlossningsvård samt drygt 1200 mobila kliniker.

Katastrofinsatser

Utöver den verksamhet som bedrivs i varje enskilt land finns även ett antal arbeten som bedrivs från högkvarteret i London och som har fokus på global utveckling.

Ett exempel är International Emergency Services som organiserar katastrofinsatser och skickar ut team över hela världen till områden som på ett eller annat sätt drabbats av större katastrofer.

Årsredovisning