logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén bildades 1932 med syftet att bland annat äga och förvalta aktierna i Frälsningsarméns Fastighetsaktiebolag. Än idag är Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén moderstiftelse i koncernen och äger samtliga aktier i Frälsningsarméns Fastighetsaktiebolag. Stiftelsen äger också ett antal fastigheter på olika platser i landet samt förvaltar medel åt Frälsningsarmén.

Stiftelsens ändamål är att generera ett ekonomiskt överskott till förmån för Frälsningsarméns sociala verksamhet bland barn och vuxna i Sverige.

Stiftelsens styrelse utses av Frälsningsarméns ledningsråd och har sitt säte i Stockholm.

Organisationsnummer för Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén är 802001-1071

Kontaktuppgifter:

  • För testamentsärenden – Michael Hjerpe och/eller Elin Hedblad, 08-562 282 00 eller testamente@fralsningsarmen.se
  • För fastighetsärenden eller övriga ärenden – Elisabeth Beckman, VD, 08-562 282 00