logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Organisation och styrelse

Porträttbild av Bo Jeppsson.

Överste Bo Jeppsson,
Territoriell ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. bo.jeppsson@fralsningsarmen.se

 

Porträttbild av Christina Jeppsson.

Överste Christina Jeppsson,
Territoriell president för Frälsningsarméns kvinnoarbete. christina.jeppsson@fralsningsarmen.se

 

Porträttbild av Robert Tuftström.

Överstelöjtnant Robert Tuftström,
Chefssekreterare.
robert.tuftstrom@fralsningsarmen.se

 

Porträttbild av Anna-Maria Tuftström

Överstelöjtnant Anna-Maria Tuftström,
Territoriell sekreterare för Frälsningsarméns kvinnoarbete.
anna-maria.tuftstrom@fralsningsarmen.se

 

 

Frälsningsarméns styrelse

Den nya styrelsen som tillträdde formellt den 14 januari 2024 utgörs av Bo Jeppsson (ordförande), Christina Jeppsson, Börje Dubari, Ann Ljungholm, Jesper Dahlquist, Julia Adolfsson, Daniel Viklund och Lars Beijer. Robert Tuftström är adjungerad. 

Bakre raden: Jesper Dahlquist, Daniel Viklund, Lars Beijer och Robert Tuftström. Främre raden: Börje Dubari, Ann Ljungholm, Julia Adolfsson, Christina Jeppsson och Bo Jeppsson.