logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Sju miljoner mål mat i New York

Soppa, aktiviteter för barn i karantän, medicinskt stöd, bibelgrupper på nätet. Nu summerar The Salvation Army i New York hur man betjänade människor under pandemin som stängde ner hela staden och drabbade hundratusentals redan utsatta

— Jag vaknar varje morgon i ett land med extrema olikheter!

Major Margareta Ivarsson har bott i USA sedan 1998. På divisionshög­kvarteret för Frälsningsarmén i Grea­ter New York ansvarar hon bland annat för divisionens kvinno- jämställdhets- och sociala rättvisearbete samt driver ”KeepSAfe” (motsvarande Sveriges I Trygga Händer, ITH).

— New York är hela världen i en stad. Man behöver inte resa härifrån, fortsätter hon med ett leende när vi talas vid över dator från hennes kontor. I den stora sta­den har arbetsdagen just börjat och långt nere på gatan hörs ilande uttrycknings­fordon.

Major Margareta Ivarsson menar att det ur coronapandemin växte fram nya sätt att vara kyrka och betjäna människor. Inte minst gudstjänster sända över nätet når ut till tusentals personer i hela världen. I novemberrusket kunde Frälsningsarmén dela ut en god Thanksgivingmåltid.

Vid stora kriser har Frälsningsarmén i USA en överrenskommelse med stadens räddningsinstanser om att vara på plats med omedelbar verkan. Efter 11 septem­ber-attackerna reste anställda och aktiva från hela USA till New York och befann sig där i hela nio månader, en eller två veckor i taget.

— Vi är en självklar del av bilden när det händer något och finns i framkanten av arbetet med logistik och organisation kring matutdelning och annan hjälp. Alla vet att Frälsningsarmén är goda or­ganisatörer och ansluter gärna för att ge gåvor och hjälpa till praktiskt. Mat och annat hämtas av kårledarna på särskilda avlämningsplatser, berättar Margareta.

47 000 personer sover utomhus i New York

I mars 2020 kom så coronapandemin som inte liknade någon annan kris. Sta­den lamslogs och tillvaron slogs omkull för hundratusentals människor. Värst drabbades de redan utsatta, till exempel immigranter och papperslösa som redan innan behövde hjälp och stöd. Men ”The Salvation Army” stängde inte. Matutdel­ning blev central och ett drygt år senare har man delat ut över sju miljoner mål mat i New York.

— Brödutdelningen på gatorna blir både en aktiv handling och en symbol för Kristi närvaro, menar Margareta.

— Den kristna kyrkan firar ju varje sön­dag att vi går från död till uppståndelse. Vi visar med vår handling vad det bety­der: ”Att vara Kristi Brutna Bröd” (citat från Frälsningsarméns Sångbok 385, vers 1, red anm).

Den amerikanska drömmen bygger på att alla ansvarar för sitt eget liv. Men det är ett brutet system, menar Marga­reta. I New York sover 47 000 personer utomhus och regeringens arbete för människor i utsatthet är en droppe i ha­vet. Frälsningsarmén har under året följt alla restriktioner men tvingats finna egna vägar att tjäna människor. Under divisio­nens uppsökande verksamhet i somras upptäcktes hur illa människor for i ka­rantän, ibland med tre familjer inklämda i ett enda rum. Förutom mat och hjälp med hyran stöttade man barnen.

— Vi såg till att öppna basketplaner, gym och trädgårdar intill kårerna för att få ut barnen ur hettan och instängdhe­ten, säger Margareta.

Lång kö av människor i behov av hjälp vid Ridgewood Citadel kår. Pandemin gjorde tillvaron svår för många fler än de 47 000 som sover utomhus i New York.

”Don’t walk by”

Arbetet under pandemin har hela ti­den vuxit och Frälsningsarmén har bli­vit en del av lösningen – från att dela ut munskydd till att se din granne. I pro­grammet ”Don’t Walk By” går kårer ut i hela New York city och möter människor. På så sätt vill man bryta myten kring hemlöshet. Uniformen med den röda skölden symboliserar ett viktigt hopp i USA:s stadsbild. För många människor det enda hoppet. Men lika viktigt för den som arbetar hårt är att finna en sund ba­lans mellan arbete och fritid.

— Jag har andligt ansvar för personal och kåranställda och mina officerare och deras familjer är alltid min första priori­tet, poängterar Margareta.

Att mycket av kårernas andliga tjänst har flyttat över till datorn i och med pan­demin har fått oväntat positiva konse­kvenser. Kvinnogrupper, bönegrupper, bibelstudier, livesändningar av guds­tjänster når ofta långt fler än annars. Rullstolsburna äldre som saknat internet har fått hjälp med datorn och kan även de delta i grupper varje vecka.

— Vi var alla tvungna att snabbt lära oss det tekniska och tänka nytt. Och våra gudstjänster har tusentals följare från hela världen, det är väldigt roligt, säger Margareta.

När intervjun sker i april 2021 börjar staden och kårerna öppna sig alltmer. På divisionshögkvarteret arbetar man enligt schema för antalet tillåtna i lokalerna. Alla febertestas och bär mask. Officerare och volontärer ska snart få sitt vaccin.

— Ja, vi börjar se ljuset i tunneln. Jag tror att vi har lärt oss något viktigt av det­ta. Hur finner jag Gud mitt i krisen? Och vad kallar han mig till idag?

Matkön var flera kvarter lång

Major Arlene di Katerina sprudlar av glädje och entusiasm. Trots avstånd i rum och tid får Stridsropet med hjälp av datorns kamera gå på tur i kåren Queens Temple i Jackson Heights, en spansktalan­de församling med 700 medlemmar i hjär­tat av New York. Här slog pandemin hårt i mars 2020 när samtliga nio anställda och 80 medlemmar insjuknade i covid-19 efter en gudstjänst. Då började en resa kåren aldrig kunnat föreställa sig.

I köket står kårens två kockar med munskydd och handskar och tillreder lunch i gigantiska grytor. Det ryker inbju­dande när fisksoppan hälls upp i runda pappersburkar med lock och läggs på en bricka tillsammans med bröd och frukt.

— Visserligen delade vi redan innan pandemin ut runt 130 portioner varje dag, oftast till personer i utsatthet och missbruk. Men när viruset kom ringlade sig kön flera kvarter bort. Så många förlo­rade arbetet, sina deltidsjobb eller timer­sättningar och plötsligt hade vi hjälpsö­kande i precis alla kategorier. Vissa dagar serverade vi 650 lådor! säger Arlene.

Soppa, bröd, frukt och munskydd. Från mars 2020 och ett år framåt delade Frälsningsarmén i New York ut hela sju miljoner portioner mat. "Många har sagt att utan oss hade de inte haft mat alls detta år", säger Arlene Di Katerina på Queens Temple Jackson High.

”Fräls­ningsarmén frågar aldrig efter papper”

Ryktet spred sig snabbt om hjälpen hos Frälsningsarmén. I början hjälpte andra organisationer till i New York, men med tiden försvann de. Bara Frälsningsarmén stod kvar. Maten till luncher och mat­kassar tog slut. Då började företag och restauranger skicka råvaror till kåren. Grönsaker, fisk, kyckling, bröd och även förpackningar. Även statligt stöd kom.

— Man såg att vi agerade och litade på oss. Regeringen ville ha veckorapporter om antalet hjälpsökande och vi organise­rade arbetet effektivare med bokning och nummerlappar. Behoven var så stora.

Området Queens är en av världens mest mixade stadsdelar där omkring 25 språk talas. Personer med fasta jobb hade möjlighet till statligt stöd i samband med nedstängningen men de papperslö­sa stod nu än mer blottställda. Och Fräls­ningsarmén frågar aldrig efter papper, menar Arlene.

— Här är alla välkomna. Så många har sagt att utan oss hade de inte haft mat alls detta år, fortsätter hon rörd.

Utöver utdelning körs mat hem med hjälp av statens transporter till hundra­tals barnfamiljer, äldre och sjuka varje vecka. Arlene öppnar kårdörren ut mot trottoaren där en volontär står och vän­tar på dagens första bil som ska packas med förnödenheter. Parallellt tillverkas egna munskydd med Frälsningsarméns logga för utdelning. Hon beskriver hur en skrivare kopplad till dator gör tio sköldar åt gången som appliceras på tyg.

Varje morgon, samma procedur: anställda och volontärer kokar soppa i jättelika kärl. Råvaror som fick, kyckling och grönsaker skänks av företag och matkedjor. "Vi visar med vår handling vad det betyder att vara Kristi brutna bröd, som det står i sång 385 i Frälsningsarméns sångbok", säger Margareta Ivarsson.

Gudstjänsterna som vilat eller flyttats över till livesändningar på dator kunde i juni 2020 så smått flytta in på Queens Temple igen. I juli sågs man utomhus och när hösten kom återvände kåren åter in till templet. För närvarande fördelas gudstjänsterna på fem i veckan med max 100 besökare per gång.

— Spansktalande människor älskar att ses, fira och krama om varandra. Men vi håller duktigt avstånd och har mun­skydd, säger Arlene och skrattar. På påsk­dagen var vi 125 inomhus och många utanför som följde gudstjänsten på en teveskärm. Det var underbart!

Så blir hon allvarligare och fortsätter:

— Under påskdagens gudstjänst delade vi ut diplom och hemgjorda chokladägg till våra volontärer. De har slitit så otro­ligt hårt under året. Det här hade aldrig gått att genomföra utan dem.

Viktiga hälsocenter

Major Tracy Keats, pastoralt ansvarig på medicinskt center.

Major Tracy Keats är pastoralt ansvarig på ett av Frälsningsarméns 31 medicinska center för personer i utsatthet. Här erbjuds familjeprogram i form av vård- och stödsamordning för vuxna, och familjehem för mestadels ensamstående, färgade mammor med barn. Klienterna får hjälp med boende, mat, hälsofrågor, myndighetskon­takter och andra sociala frågor. Centret erbjuder även gruppterapi och skapandegrupper. Förutom hemlöshetsproblematik och fattigdom brottas många av patienterna med psykisk ohälsa, olika psykiska diagnoser och HIV. Kravet på hemskol­ning under pandemin drabbade skolgången för främst minoritetsgruppernas barn som saknar datorer, material och förskoleplats. Möjligheten att komma direkt från gatan och ta en kopp kaffe i lobbyn, gråta ut och tala med någon är unik för Frälsningsarmén.

När hälsocentret öppnat igen återvänder personal och klienter gradvis. En utmaning i en post-covid värld är hur det fortsatta betjänandet av människor ska gå till och hur de man möter inom den sociala verksamheten ska hitta till eller återvända till en kår. Däremot har tillgängligheten av gudstjänster och andakter över dator öppnat upp för helt nya människor att hitta till Frälsnings­armén och tron, menar Tracy Keats.

Fakta - Greater New York Division (GNY)

 • Antal kårer: 38
 • Antal soldater/civilmedlem­mar:
 • Juniorsoldater - 1764
 • Soldater - 3929
 • Civilmedlemmar - 1512

Fakta - Manhattan

 • Antal kårer: 4
 • Manhattan Citadel, New York Temple, Harlem Temple, Times Square
 • Soldater och medlemmar totalt:
 • Juniorsoldater - 178
 • Soldater - 484
 • Civilmedlemmar - 116

Text: Carina Tyskbo Foto: Frälsningsarmén

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 4-2021

Ska vi be för dig?