Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Barn och unga i trygga händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för vårt arbete bland barn och unga. Frälsningsarméns policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt.

I dagens Sverige möter vi många utsatta barn. Vi möter dem mitt i vardagen; på våra boenden, sociala center, våra kyrkor, kollon och läger. Dessa livsviktiga möten kräver att vi arbetar med barnkonventionen på riktigt.

Alla barn har rätt till trygghet

Vårt arbete visar att barn med vitt skilda erfarenheter oftast har en sak gemensamt; behov av trygghet. Det är vuxnas ansvar att erbjuda detta i enlighet med barnets bästa. Därför vill vi dela vår erfarenhet hur man skapar trygga förhållningssätt för vuxna som arbetar med barn och unga.

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Frälsningsarméns barnsyn hämtar sin kraft i våra kristna värderingar och tar sin utgångspunkt i FNs konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen ser på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller både barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlad med samma respekt som alla andra människor.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

  • Alla barns lika värde och skydd mot diskriminering
  • Barnets bästa i alla beslut som berör dem
  • Barnets rätt till liv och utveckling
  • Barents rätt till delaktighet och rätt att komma till tals

Om utbildningen: I Trygga Händer

Gå utbildningen I Trygga Händer

Samarbetsorganisationer

 

I Trygga Händers licensierade samverkansorganisationer

  • Studieförbundet Bilda 
  • Svenska Alliansmissionen 
  • Evangeliska Frikyrkan 
  • Pingst- Fria församlingar i samverkan 
  • Erikshjälpen 
Skriv ut