Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Integritetspolicy och cookies

Den 25:e maj 2018 skärps reglerna när det gäller personuppgifter, vilket påverkar personer Frälsningsarmén har kontakt med. Här beskriver vi vad den nya lagen innebär, vilka uppgifter vi samlar in och varför och hur du själv kan ha kontroll över detta och vid behov kontakta oss. Vår hantering av personuppgifter innefattar hög sekretess och säkerhet.

De uppgifter vi kan komma att spara är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer. Det kan hända att Frälsningsarmén uppdaterar information om dig från andra register för att ha tillgång till färska uppgifter. Vi samlar in uppgifter om alla som skänker en gåva till oss, såväl privatpersoner som företag, stiftelser, föreningar och fonder.

De företag som behandlar uppgifter på uppdrag av oss får del av den information vi samlat in. Detta för att kunna genomföra analys, distribution och annat. Det gäller exempelvis tryckerier, telemarketingbyråer och DM-byråer. Frälsningsarmén har giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med dessa samarbetspartners och anlitar endast de som behandlar personuppgifter inom EU/EES. I annat fall de som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att ha anslutit sig till Privacy Shield, en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA, alternativt genom separat avtal.

Tillfällen då Frälsningsarmén samlar in personuppgifter:

 • När du kontaktar oss via telefon, post, e-post, vår webbplats eller sociala medier.
 • När du beställer inbetalningskort av oss.
 • När du skänker en gåva eller köper en produkt av oss.
 • När du blir månadsgivare.
 • När du blir prenumerant på våra nyhetsbrev eller vår tidning Stridsropet.
 • När du blir volontär hos oss eller anmäler dig till ett uppdrag vi anordnar.
 • När du anmäler dig till ett evenemang Frälsningsarmén anordnar.
 • När du öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss.
 • När du besöker vår webbplats samlar vi in trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket.
 • När du skriver på en av våra namninsamlingar eller liknande.
 • När du lämnar personuppgifter till någon av våra medarbetare vid något evenemang.
 • När vi via en utomstående part hyr in din adress.

Så använder vi den insamlade informationen

 • När vi tackar för gåvor och berättar om hur de används.
 • När vi informerar om vår verksamhet.
 • När vi erbjuder start av autogiro eller höjning av ett autogirobelopp.
 • När vi ber om fler gåvor.
 • När vi utför marknadsundersökningar.
 • För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal.
 • När vi hanterar beställningar av produkter eller gåvokort.
 • När vi rättar felaktiga uppgifter, hanterar dina förfrågningar och önskemål eller skickar information du beställt.
 • När vi använder oss av generell och riktad marknadsföring som anpassats efter hur du gett gåvor eller surfat.
 • När vi vill ta fram statistik kring beteende och mönster när det gäller givande, dock utan att identifiera enskilda personer.
 • När vi analyserar givarprofiler för att kunna anpassa kommunikationen till olika grupper.
 • När vi analyserar givares beteende för att kunna förbättra och utveckla vår kommunikation i våra digitala kanaler såsom webbplats, sociala medier med mera.
 • När vi på nytt eller på begäran skickar en kopia på ett gåvokort till någon part.
 • För att kunna hålla systemadministration och register aktuella.
 • För att vi ska kunna skicka information/uppdateringar gällande villkor och policy.
 • För att underlätta för volontärer som arbetar för oss.

Cookies och länkar

Vid användning av vår webbplats lagras information om ditt beteende i form av så kallade cookies. Uppgifter som sparas kan handla om om vilka sidor i vår domän som du har besökt och kan innefatta teknisk information om enheten du använder, IP-adress och webbläsarversion men också personnummer, namn och e-postadress. Dessa uppgifter gör att vi kan använda oss av riktad kommunikation när du besöker andra webbplatser och att användarupplevelsen kan förbättras. Genom ändring i din webbläsares inställningar kan du hindra att cookies används.

I informationssyfte kan det finnas länkar till annan parts webbplats, hemsida med mera. Frälsningsarmén har inte kontroll över innehållet på dessa ställen och ansvarar därför inte heller för det eller eventuella problem som kan uppstå vid användning av dessa länkar.
Lagar och lagring av personuppgifter

Uppgifter om dig själv och ditt givande som du ger till Frälsningsarmén lagras och används för de ändamål som angetts och enligt gällande lagstiftning. Detta med hänvisning till uppfyllande av avtalet, berättigat intresse, rättlig förpliktelse eller samtycke. Om det handlar om berättigat intresse görs det i de syften som finns att läsa i denna policy.

Uppgifterna sparas endast så lång tid som anses nödvändig beroende på hur de är ämnade att användas. Uppgifter om dig i vårt givarregister kan sparas upp till tre år efter din senaste kontakt med oss. Vissa uppgifter sparas längre om det är nödvändigt, exempelvis de som krävs enligt bokföringslagen. Namn och adress för mottagande av gåvokort (minneskort, hyllningskort, gåvokort) sparas för god givarservice. Vi hyr regelbundet adresslistor över potentiella givare från annan part. Dessa uppgifter raderas dock efter kampanjens slut för de personer som väljer att inte ge en gåva.

Rättigheter och samtycke

Du har rätt att när som helst begära att Frälsningsarmén raderar eller begränsar användningen av de uppgifter vi har om dig. Likaså rättar vi själva eller på begäran av dig felaktiga uppgifter. En gång per år har du möjlighet att skriftligt och kostnadsfritt begära registerutdrag över de uppgifter Frälsningsarmén har om dig. Du har även rätt att få veta från vilken källa vi har fått uppgifter om dig. Om du inte vill att vi kontaktar dig kan du meddela oss detta och du kan själv avsluta mailutskick från oss genom att klicka på "Avsluta prenumeration" längst ner i ett mail från oss. Det kan hända att vi kontaktar dig om det gäller information om avtal eller ändrade villkor.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/.

Personuppgiftsansvarig:

Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
Tel: 08-562 282 00
Epost: info@fralsningsarmen.se

Frälsningsarméns dataskyddsombud nås på tel: 08-562 282 00 eller gdpr@fralsningsarmen.se

Publicerat: 2018-04-19Skriv ut