logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Samerna och Frälsningsarmén

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Dagen högtidlighålls till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917. Frälsningsarmén och samerna har mer gemensamt än vad många kanske vet.

Andreas Wilks, 1884 -1953, var same och frälsningsofficer. Han arbetade som samemissionär i Jämtland och södra Lappland med bas i byn Dorris i Vilhelmina socken. Wilks kom att betyda mycket för den samiska föreningsrörelsen och gjorde en stor insats också politiskt för ursprungsbefolkningen. Han blev även en stark förkämpe för tenntrådsslöjden, som delvis fallit i glömska. Boken om Andreas Wilks liv bland samerna heter ”Pionjär bland fjällens folk” och kom 1981. Frälsningsarméns arbete bland samer omfattade även barn-, ungdoms- och söndagsskolearbete.

”Lapp-Lisa” omtyckt frälsningsofficer

 Anna-Lisa Öst (1889–1974), känd som ”Lapp-Lisa”, var officer i Frälsningsarmén och blev starkt förknippad med kyrkstaden Fatmomakke invid Marsfjället, där Frälsningsarmén har en bönekåta. Kyrkstäder underlättade för kristna samer att gå i kyrkan, då avstånden var långa i fjällen. Där fanns ett antal hus och stugor kring kyrkobyggnaden för övernattning innan söndagens gudstjänst. Senare valde många samer och nybyggare att bosätta sig i närheten av kyrkan. Fatmomakke fick 2014 status som kulturreservat.

Anna- Lisa Öst var inte av samisk börd, den ursprungliga ”Lapp-Lisa” hette Lisa Thomasson-Bosiö. Hennes signaturmelodi var ”Bland Ovikens snökrönta, skyhöga fjäll”.

Bibel på samiska klar efter 30 år

En bibel på nordsamiska som innehåller hela Gamla och Nya testamentet, Biibbal 2019, lanserades i Sverige efter hela  tre decenniers översättningsarbete. Arbetet skedde i samarbete med Norge och Finland. Bibeln överräcktes till H M Konungen i Jokkmokk på samernas nationaldag 2020. Bibeln på samiska finns även att läsa digitalt.

Kyrkan bad om förlåtelse

I november 2021 bad Svenska Kyrkan genom ärkebiskop Antje Jackelén i en särskild gudstjänst det samiska folket om förlåtelse för kyrkans övergrepp mot samer genom historien. ”Ni har berättat för oss om tvångskristnande och kolonial försvenskning. Samisk kultur förnekades, och därmed också de samiska språken, hantverket och konsten. Vi såg inte ert självklara förhållande till Skaparen och till markerna.( - ) Vi har inte mött er i ögonhöjd.” sade Ärkebiskopen bland annat i sitt tal.

Flest samer i Norge

Samer är Sveriges ursprungsbefolkning och fanns här innan Norden fick sina nuvarande landsgränser. Sápmi består av hela norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvaön i öster till det svenska Dalarna i söder. Norge, Sverige, Finland och Ryssland ingår i Sápmi. Flest samer finns idag i Norge, cirka 40 000.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Frälsningsarméns arkiv

Källa: www.samer.se, Wikipedia.