Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Välkommen till Kurön

Kurön är ett av landets stora behandlingshem enligt HVB (hem för vård och boende). En av våra absoluta styrkor finns i att verksamheten ligger på en ö. Det gör det till den ideala platsen för placeringar som kräver verifierad nykterhet och ger även ett lugn och en överskådlighet som få andra platser kan ge. Och så är det vackert...

Med Frälsningsarmén som huvudman och ägare har verksamheten bedrivits alltsedan 1912. Verksamheten är helt unik i sitt slag då den ligger på en av Mälarens stora öar helt utan allmän förbindelse. Kurön har ramavtal med 168 kommuner i hela landet.

Kurön vänder sig till en mycket blandad grupp av män och kvinnor som fyllt 21 år. Huvudsaklig diagnos är missbruk; alkohol- och drogberoende med åtföljande psykisk och fysisk problematik. Betalande kund är i huvudsak landets kommuner/landsting/företagshälsovård. Syftet med verksamheten är att på ett allmännyttigt sätt utföra professionellt behandlingsarbete i enlighet med gällande lagstiftning, vetenskap, nationella riktlinjer och väl beprövad erfarenhet.

Vi erbjuder ett brett innehåll i programmet med både obligatoriska och frivilliga samlingar. Allt i från enskilda samtal och behandlingsgrupper till olika utbildningar och arbetsträning inom den praktiska verksamheten. För närvarande bedriver vi ett mycket uppskattat kvinnoprojekt som är nätverksinriktat. Efter utvärdering hoppas vi kunna implementera det som permanent verksamhet.

Verksamheten vilar på kristen värdegrund. Vi tror att en levande Gudstro öppnar revolutionerande möjligheter för alla människor till ett meningsfullt liv. Vi betonar dock den fria viljan, där var och en har möjlighet att ta ställning till budskapet.

För att ta tillvara klientens egna resurser är det individuella mötet mellan klient och personal viktig, här är den naturliga och rofyllda miljön av största betydelse.

Målsättningen är att hjälpa människor till en andlig, fysisk, psykisk och social rehabilitering och utveckling.

En av våra absoluta styrkor ligger i att verksamheten ligger på en ö. Det gör det till den ideala platsen för placeringar som kräver verifierad nykterhet och ger även ett lugn och en överskådlighet som få andra platser kan ge. Och så är det vackert...

Välkommen till Kurön!