På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Minnesrunor

De minnesrunor som skickats in (kommit oss till del).

Foto: Unsplash/Andrew Ruiz

Eva Westling Huddinge

Publicerad 2018-03-15

Eva Westling har befordrats till härligheten den 3 februari 2018. Hon föddes i Örnsköldsvik den 27 april 1926. Hennes närmaste är döttrarna Margareta och Birgitta med familjer. I ungdomsåren blev Eva frälsningssoldat i kåren i Örnsköldsvik. Under hela livet hade hon sin förankring i kåren trots att hon flyttade från staden.

Hon utbildade sig till lärare, ett yrke som passade henne bra, bland anat genom hennes musikalitet. Ganska snart efter avslutad utbildning fick hon tjänst som lärare vid Frälsningsarméns skolhem Sundsgården på Svartsjölandet utanför Stockholm. Hon passade bra i den tuffa miljön bland de pojkar som hade svårt med ordinarie skolgång. Genom sin lugna livsstil kunde hon ge hjälp till oroliga tonårspojkar och ge dem vägledning i svåra livssituationer. Vid skolan fanns en ung lärarstudent och scoutledare, Gordon Westling, och kontakten med honom ledde till äktenskap. Efter tiden vid Sundsgården följde annan lärartjänst men makarna Westling höll
hela livet kontakt med många före detta Sundsgårdspojkar, Gordon avled i juni 2017.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Segeltorps kyrka den 2 mars med prästen Kartrin Molander som officiant och Rutger Åsheim som sångsolist. Frälsningsarmén representerades av major Leif Andersson och undertecknad.

/Sven Nilsson


Kerstin Liljestrand, Örebro

Publicerad 2018-03-09

Frälsningssoldaten Kerstin Liljestrand, Örebro, har befordrats till härligheten i en ålder av 81 år. Redan som ung flicka började intresset för scouting. Kerstin deltog flitigt i scouternas veckoprogram och deltog helhjärtat i de kurser som erbjöds henne. Det resulterade i att Kerstin redan i unga år anförtroddes uppdraget som scoutledare i Frälsningsarmén. En gärning som innebar att flera generationer kom att präglas av Kerstins gedigna ledarstil.

Kerstin utstrålade under hela sin levnad en stabilitet, ett lugn och en trygghet gentemot sin omgivning och inte minst till sin egen familj. Hennes humoristiska sida fick ofta människor omkring henne att skratta gott. Kerstin hade aldrig långt till ett skratt.

Kerstin var även en trogen strängmusikant under flera år. En av gruppens många resor gick till USA 1973, och den dramatiska landningen vid ankomsten till New York fick stora tidningsrubriker hemma i Sverige. Mitt i denna dramatik minns flera av de som var med än i dag hur Kerstins lugn gav stabilitet åt övriga medlemmar i gruppen.

Begravningsgudstjänsten ägde rum på Frälsningsarmén i Örebro den 2 mars. Major Marianne Ljungholm läste ett bibelord. Major Per-Olof Larsson ledde högtiden och höll även griftetalet. Bibeltexten från psalm 23 "Herren är min herde" var väl vald, eftersom den också ofta kallas för scoutpsalmen.

En grupp sångare och musikanter från Örebro musikkår och kör medverkade och major Mikael Ljungholm spelade ett eufoniumsolo. Under avskedet spelade Lisbeth Hjalmarsson på flygeln och efter honnör med fanorna framförde Mattias Ejdeklint ett tapto på sin kornett.

I den efterföljande minnesstunden gavs tillfälle till tal av bland andra Rolf Eriksson, ordförande i Scoutgillet Engelbrekt. En grupp som Kerstin Liljestrand var aktiv medlem i fram till sin död. För familjen tackade dottern Lena Fintling.

Örebro kår saluterar ännu en övervinnare och vi lyser frid över Kerstin Liljestrands minne.

/Mikael Ljungholm


Noomi Brännlund, Stockholm

Publicerad: 2018-03-06

En av våra soldater, Noomi Brännlund har fått hembud. Noomi föddes in i Frälsningsarmén 1937, hennes föräldrar Edvin och Lexi Enkullen var frälsningsofficerare. I unga år blev hon frälsningssoldat och strängmusikant på kåren Templet i Stockholm. Det var också där hon mötte sin Lasse, de gifte sig 1960 och bildade familj.

I sin dagliga gärning var hon sjuksköterska, utbildad på Sophiahemmet, och blev väldigt många människor till hjälp i olika situationer. Hon blev också något av en medelpunkt både i familjen och i sin vänkrets. Energi och en stor portion klokhet gjorde att hon kunde påverka saker och ting i en positiv riktning.

Begravningsgudstjänsten ägde rum på Templet den 16 februari, officiant var Leif Andersson. En grupp sångare och musikanter medverkade och sångsolist var isabella Lundgren, ackompanjerad av Stefan Berglund. Under avskedet spelade Bosse Andersson och Kai Kjäll-Andersson. 

I den efterföljande minnesstunden gavs tillfälle till tal av bland andra maken Lasse och för familjen tackade sonen Thomas.

Kära Noomi! Vi möts när skyarna brister och vi får se vår Frälsare!

/Leif Andersson


Elsa Söderman, Stockholm

Publicerad 2018-03-02

Den 2 februari, i en ålder av 82år, gick major Elsa Söderman ur tiden. En frälsningsofficer har befordrats till härligheten från sitt hem på Kungsholmen och sin plats i Frälsningsarmén där.
Elsa föddes i Östhammar, varifrån hennes mor, som blev änka när Elsa var ett år, flyttade tillbaka med sina tre barn till hemstaden Stockholm. Elsa kom tidigt till tro och hon och hennes syster blev frälsningssoldater. Hennes yrke var sjukvårdsbiträdets. Hon utbildade sig vid Frälsningsarméns officersskola och blev löjtnant vid tjugofyra års ålder.

Under hela sin aktiva officerstid tjänstgjorde hon inom Frälsningsarméns sociala arbete som slumsyster, kanske en av de sista. Hon fortbildades också inom åldringsvården och utgick i sitt hjälparbete bland annat från det som kallades slumstationer i Stockholm, Eskilstuna, Falun, Malmö och Jönköping. Frälsningsarméns barnhem i Malmberget och gästhemmet Lännersta i Saltsjö Boo var ytterligare några av de institutioner där hon utförde sin goda tjänst innan hon gick i pension efter arbete vid socialsektionen på Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm.

Hennes hälsa var länge bräcklig men under många år hade hon glädje av sin elrullstol som hon färdades med i närområdet. Trots svår värk kunde hon göra det mesta hon ville och gjorde det så länge hon kunde. Elsa Söderman beskrivs som en kvinna med stark integritet, förtegen om sitt eget men idog, uthållig, godhjärtad och hjälpsam, generös och mån om andra. När Elsas mamma var gammal tog Elsa hand om henne väl. Bland syskon, syskonbarn och deras familjer blev hon hemmastadd och bakade bland annat varje år, traditionsenligt, pepparkakor hos några av dem till advent. Hon umgicks med sina vänner på Frälsningsarméns kår på Kungsholmen i Stockholm och handarbetade gärna. Elsa Söderman saknas närmast av syskonbarn med familjer och vänner i och utanför Frälsningsarmén.

Armébegravningen hölls på Kungsholmskåren, fredagen den 23 februari och leddes av löjtnant Fanny Ljungholm som även höll griftetalet. En av bibeltexterna som lästes var den från Jesu avskedstal där han säger: "Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse" (Johannes 17:24). Gemensamt sjöngs sångerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder och Min framtidsdag är ljus och lång. Kungsholmskårens sångare sjöng sångerna Klippa du som brast för mig och O, jag vet ett land bortom havets vreda brus. Jonas Brandvik spelade piano. Honnör gjordes med Frälsningsarméns fanor för att hedra en hemförlovad officerskamrat.

Vid den efterföljande minnesstunden där borden var dekorerade med nejlikor som hörde till Elsa Södermans favoritblommor, talade Elsas systerdotter, kapten Elisabeth Beckman, hennes kadettkamrat, major Leif Andersson och hennes kårledare, löjtnant Fanny Ljungholm. Några av hennes kadettkamrater sjöng tillsammans den särskilda sång som skrivits för den kadettring som blev officerare år 1959. Ännu en kämpe har övervunnit. Vi lyser frid över henne och hennes ljusa minne!

Karin Larsson


Britt-Marie Arnesen, Strömsund

Publicerad 2018-02-23

Vid sjuttionio års ålder har Britt-Marie Arnesen gått ur tiden och befordrats till härligheten från sitt hem Åshamra i Strömsund och hennes plats i Frälsningsarmén.

Britt-Marie föddes i Tjärnäset, Ströms Vattudal, och var ett av fem syskon varav en bror nu är ensam kvar av syskonen och tillsammans med syskonbarn saknar Britt-Marie närmast. Mamman skötte om posthanteringen i byn och blev änka när Britt-Marie var 16 år. Familjen levde nära naturen och det intresse för fiske och bärplockning som grundlades under barndomen hade Britt-Marie med sig hela livet. Hon kom till tro och anslöt sig som ung till Frälsningsarmén. Hon arbetade i affär och även inom hemtjänsten. Som frälsningssoldat blev hon också, som Jesus lärjungar, människofiskare, vilket, som allt fiske, kräver uthållighet och fantasi, några framträdande personlighetsdrag hos Britt-Marie. Som ledare till frälsningsarmékåren kom officeren Ragnhild Gotthardsson och ett mångårigt kamratskap etablerades, vilket gjorde att Britt-Marie så småningom anställdes i Frälsningsarmén och blev fältsergeant.

De båda officerarna flyttade senare till Strömsund och där stannade Britt-Marie även som pensionär. Hon var en skicklig gitarrist som gärna sjöng och spelade, inte bara vid gudstjänster och samlingar utomhus och inomhus. Musikintresset behöll hon hela livet trots att demenssjukdom fördunklade hennes sista år. Hon tyckte om människor, fick lätt kontakt med dem, var vän med många och kände de flesta. Ofta syntes hon i Strömsund med omgivningar, inte minst kring storhelger för att samla in pengar till hjälpbehövande.

Hon lämnar ett tomrum bland sina närmaste och vänner i och utanför Frälsningsarmén.

Begravningsgudstjänsten hölls den 9 februari i Det eviga hoppets kapell i Strömsund i kretsen av de närmaste. Prästen Kennet Rova ledde gudstjänsten och höll griftetal. Han tecknade en ljus bild av Britt-Marie Arnesen och avslutade med att läsa texten ur Klagovisorna 3 som bland annat talar om att "Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren". Bland annat sjöng några av Britt-Maries kamrater från Frälsningsarmén sången med texten "När min resa är slut och min strid kämpats ut, då min farkost når himlens land, Jesus möter mig där och för evigt jag är i mitt hem på den andra strand. Då på livsflodens stränder jag vandrar under fridspalmers härliga sus. Jordens möda och strid glömmes bort för den frid som skall råda i himlens land."

Vi lyser frid över en soldatkamrat som övervunnit.

/Karin Larsson


Bertil Rodin, Stockholm

Publicerad 2018-02-08

Bertil RodinFrälsningssoldaten Bertil Rodin, Vasakåren Stockholm, har vid en ålder av 89 år befordrats till härligheten. Efter hans namn skall man i frälsningsarmésammanhang skriva bokstäverna O.F. som står för Order of the Founder (grundläggarens ordern) vilket han hedrats med efter mycket betydelsefulla insatser i Frälsningsarméns verksamhet.

Bertil var östgöte till börden och Linköping var hemstaden ända upp i de övre tonåren. Som så många andra i samma generation fick Bertil nöja sig med den undervisning som gavs i folkskolan och fortsättningskolan. Det gällde att så snart som möjligt få ett arbete.

En söndagskväll under militärtjänstgöringen var han på väg till en biograf för att se filmen "Löjtnantshjärtan", då han stötte på Frälsningsarmén som höll friluftsmöte. Från den kvällen var Bertil en frimodig kristen och hängiven frälsningssoldat.

Bertil genomgick Frälsningsarméns officersutbildning samt studier vid Uppsala universitet. Han var skolsekreterare och arbetade intensivt för genomförandet av SIA-skolan (Skolans Inre Arbete). Ett ämne där eleverna skulle möta föreningssverige. Studierektor vid Frälsningsarméns Folkhögskola på Dalarö, bibelstudieledare och konfirmationslärare var några av uppgifterna.

Under Dalarötiden startade Bertil det arbete som kom att benämnas Refugen. Multihandikapade ungdomar fick med datateknikens hjälp arbeta med registreringsarbete åt Militärmuseet. Samtidigt var Bertil starkt engagerad i frågan om bostadlöshet, vilket gjorde att Frälsningsarmén Vasakåren startade härbärge i Midsommarkransen.

Bertil hade börjat engagera sig i Frälsningsarmén återöppnande i Lettland och år 1993 kom han på flygplanet att sitta tillsammans med Clães Palme. Clães skulle över för att se till Palmesläktens gamla gods Skangal, där syskonen Claes, Catharina och Olof upplevt många som-rar. Det hela resulterade i att Frälsningsarmén övertog Skangal och har där en fin skolhemsanläggning för behövande barn. Detta blev Bertil fulla engagemang till livets slut.

Vasakåren var fylld av vänner till Bertil när Vasa Band spelade inledande musik. Sångerna om himlen klingade starkt och en del av Vasa Gospel sjöng lovsång. Officianten major Leif Alm utgick från texten Från evighet till evighet är du O Gud. Påminnelse om Bertils livsgärning skedde genom de tre erkännanden han fått motta – Order Of the Founder från Frälsningsarmén, S:t Eriksmedaljen från Stockholms stad samt medaljen från Lettlands president.

Frälsningsarmén saluterar en trogen soldat och många vänner känner stor tacksamhet över gemenskapen med Bertil.

/AA


May Cronholm, Malmö

Publicerad 2017-11-22

Frälsningsofficeren, fru brigadör May Cronholm, har befordrats till härligheten. Hon avled den 19 oktober i en ålder av 98 år.

May Cronholm föddes i Hälsingtuna socken i Hälsingland, kom tidigt till tro och anslöt sig till Frälsningsarmén i Hudiksvall. Innan May vid 23 års ålder reste till Stockholm för att påbörja sin officersutbildning vid det som då hette Frälsningsarméns krigsskola, hade hon varit affärsbiträde.

Hon gifte sig med Carl Cronholm 1948 och hade dess för innan tjänstgjort vid Frälsningsarméns kårer i Riala, Heby, Hamrånge, Sävsjö, Avesta och Svartvik. Två barn växte upp i familjen Cronholm. Makarna hade bland annat ansvar för frälsningsarmékårerna i Lindesberg, Lycksele, Piteå, Askersund och Rättvik.

Ansvar som ledare följde sedan vid Frälsningsarméns hotell i Göteborg och Norrköping liksom vid ungkarlshotellet i Malmö. Malmö blev makarnas bostadsort även sedan de pensionerats från aktiv tjänst. May pensionerades 1979 och blev änka 1991.

May Cronholm var en skicklig pianist vid Frälsningsarméns kår Malmö 2, vilket bland annat visade sig vid de årligen återkommande musikgudstjänster som Frälsningsarmén i Malmö firade på Malmö stadsteater varje långfredag under en låg följd av år. May gjorde sig känd som en kvinna med sinne för ordning och reda och ett positivt sinnelag. Hon var aktiv och hade många av sina intressen grundade i sin kristna tro och sitt engagemang i Frälsningsarmén. May var en person som bad mycket. Hon läste olika slags litteratur, löste korsord, promenerade och ägnade tid och intresse åt barn och barnbarn. Helst ville hon att det mesta skulle vara som det alltid hade varit men hon var ändå inte rädd att pröva nytt.

May Cronholm saknas närmast av sonen Curt Cronholm och dottern Gun Andersson med familjer, övrig släkt och vänner i Frälsningsarmén. Begravningsgudstjänsten hölls i S:t Pauli mellersta kapell i Malmö den 17 november. Officierade gjorde prästen David Ivarsson och bland annat sjöngs sångerna Tänk när en gång det töcken har försvunnit och De skall gå till den heliga staden.

/Karin Larsson


Bengt Linder, Jönköping

Publicerad 2017-11-06

Bengt Linder, frälsningssoldaten och musikanten, har befordrats till härligheten i en ålder av 71 år. Hans närmaste är hustrun Lilian och barnen Daniel och Jennie med familjer. I föräldrahemmet fanns mamma Ann-Margret och pappa Arne samt storasyster Margareta. Uppväxten i salvationisthemmet präglade Bengt och han anslöt sig till kåren och engagerade sig tidigt som inspiratör och ledare för ungdomsmusikkåren.

Efter avslutad grundskola utbildade sig Bengt till vägingenjör vid Vägverket och blev sin arbetsgivare trogen i 50 år. Vid Frälsningsarméns kongress i Stockholm mötte han Lilian. 1973 förenades de i ett äktenskap som blev långt och mycket lyckligt. Vigseln skedde i Ljungarums kyrka.

Som musikant i Frälsningsarmén var Bengts stämma sällan vakant. Under en period anlitades han som uppskattad medarbetare vid de sommarmusikskolor som musikavdelningen anordnade på riksungdomsgården Dragudden på Värmdö utanför Stockholm. Det här var ett uppdrag som passade Bengt Linder. Hans noggrannhet och omsorg blev en stor tillgång och uppskattades av såväl elever som kollegor.

Som äkta make, familjefar, svärfar, morfar och farfar var Bengt mycket omtyckt. Hans hjälpsamhet visste nästan inga gränser när familj, grannar och vänner frågade om råd och fick hjälp av Bengt. I familjekretsen kunde Bengt också visa upp en humoristisk sida till stor munterhet för både barn och vuxna.

När musikkåren behövde en ledare ställde Bengt upp och fortsatte som inspiratör för gruppen fram till sin död den 27 september. Uppbrottet från denna värld kom hastigt. Våra tankar går förstås till hans älskade familj som förlorat en kär make, pappa, morfar och farfar. Vi saknar Bengt jättemycket även om vår tro säger oss att vi kommer att mötas igen.

Begravningsgudstjänsten hölls på Södra Vätterbygdens kår i Jönköping den 20 oktober där major Mikael Ljungholm officierade, kapten Veronica Wahlström läste ett bibelord, Kristina Jonsson sjöng en solosång ackompanjerad av major Marianne Ljungholm. Dessutom medverkade musikkåren förtjänstfullt under Yngve Nordströms ledning.

Minnet av Bengt Linder kommer att leva vidare i en lång framtid.

/Mikael Ljungholm


Barbro Adolfsson, Östersund

Publicerad 2017-10-30

Frälsningsofficeren, major Barbro Adolfsson har gått ur tiden, lämnat sin plats i Östersund och befordrats till härligheten. Hon avled den 1 oktober i en ålder av 76 år efter en tids sjukdom.

Barbro föddes i Steneby socken i Dalsland och växte upp i en familj tillsammans med två syskon. Hon gick i söndagsskola i bönhuset och följde så småningom med sin syster till Missionskyrkan. Frälsningsarmén kom hon i kontakt med vid ett besök i Lidköping och när hon flyttat till Trollhättan för att arbeta blev hon frälsningssoldat i kåren där. Barbro arbetade som kokerska och barnflicka, fick snart sin utbildning vid Frälsningsarméns Officersskola och beordrades till frälsningsofficer vid 24 års ålder.

Hon gifte sig år 1966 med Sven Adolfsson, också han frälsningsofficer. I familjen Adolfsson växte fyra söner upp. Paret gjorde tjänst vid många frälsningsarmékårer i Sverige, bland andra Kinna – Skene, Åmål, Varberg, Karlshamn, Skellefteå, Värnamo, Östersund och Örnsköldsvik. Barbro tyckte om hornmusik och spelade själv althorn. Ett av parets sista förordnanden i aktiv tjänst gällde Jämtlands- och Härjedalsmissionen.

Barbro blev änka vid 52 års ålder och har på senare år bott i Östersund. Hon månade mycket om sina barnbarn. Hennes stora intresse, förutom hemmet och familjen, var idrott i kombination med naturupplevelser, exempelvis skidåkning, löpning och simning,

Hennes tävlingsiver förde henne till olika delar av Sverige, många andra länder och ända till fjärran Östern. Barbro Adolfsson har kört 19 Vasalopp/Öppet spår, deltagit i 25 Lidingölopp, världsloppet Master, En svensk klassiker och Tjejklassikern. Hon har även tagit medaljer i veteran-SM och VM och deltagit i Nijmegenmarschen i Nederländerna.

Barbro Adolfsson saknas närmast av sina fyra söner och deras familjer, sin bror, övrig släkt och vänner i Frälsningsarmén.

Armébegravningen hölls på Frälsningsarmén i Östersund söndagen den 29 oktober och leddes av överstelöjtnant Britt-Marie Alm. Ingångs- och utgångsmusik utgjordes av hornmusikstyckena Pilgrim prayer och Deep Harmony som framfördes från cd-skiva och fältsergeant Maivor Widman ackompanjerade den gemensamma sången på piano. I sitt griftetal utgick Britt-Marie Alm från texten i en av Bo Setterlinds dikter: "Det är tid för en lång resa, en färd till ett annat land... för ett möte med Han som är". Hon gav bland annat bilder av vad som väntar oss när livsresan är slut och påminde om den kristna trons framtidshopp, talade om Barbro Adolfssons liv i Frälsningsarmén och tron på Jesus som burit sedan ungdomsåren, hennes kärlek till barn och barnbarn och stora intresse för skidåkning och annan sport. Griftetalet avslutades med citat från Barbros son Samuels ord om sin mor: "Barbros skidspår har nu tagit slut och det sista målet är nått".

Vid minnesstunden visades ett bildspel från Barbro Adofssons liv och sonen Johannes tecknade i sitt tal en ljus bild av Barbro som mamma, farmor och idrottskvinna. Kårledaren major Anette Bruno talade från kåren i Östersund och Britt-Marie Alm gav en hälsning från Frälsningsarméns ledning.

En frälsningsofficer har övervunnit och mötts av orden "Bra, du är en god och trogen tjänare. Gå in till glädjen hos din herre".

Karin Larsson


Gun Bohman, Helsingborg

Publicerad 2017-10-06

Gun föddes i Helsinborg men växte upp i Höganäs i sin mosters familj där kusinen Bo Pålsson blev som en bror för henne. Mostern var frälsningssoldat vilket gjorde att Gun tidigt kom i kontakt med Frälsningsarmén, blev juniorsoldat och engagerad i barn- och ungdomsarbetet och sång- och musikverksamheten.

I hemmet lärde hon sig sjunga och spela gitarr, blev så småningom medlem i Frälsningsarméns strängmusikkår i Helsingborg och även dess ledare under flera år. Gun utbildade sig till sjuksköterska och arbetade länge inom vården. Hon gifte sig med Gunnar Bohman och paret bodde en tid i Göteborg innan de återvände till Helsingborg efter Gunnars pensionering.

Paret Bohmans äktenskap varade trettiofem år innan Gun blev änka. Under flera år innan Gun pensionerades förestod hon, med titeln fältsergeant, Frälsningsarméns sociala öppenvårdsarbete i Helsingborg. Gun hade ett varmt hjärta för människor och Frälsningsarméns uppdrag att som kristen rörelse möta, välkomna och hjälpa människor. Hon var en öppenhjärtig, gladlynt och humoristisk person. Gun Bohman ville göra världen till en bättre plats och lämnar ett tomrum hos sina närmaste och många vänner i och utanför Frälsningsarmén.

Begravningsgudstjänsten hölls i Helsingborgs krematorium och leddes av kapten Mark Cotterill, kårledare i Helsingborg. För musiken svarade organist Ilze Stala Stegö. I sitt griftetal talade Mark Cotterill om Gun Bohmans liv, hennes kärlek till Gud och medmänniskorna och saluterade en god Herrens tjänare. Han framförde också Frälsningsarméns tack för de år Gun Bohman arbetat i Frälsningsarméns sociala arbete.

Karin Larsson

Skriv ut Dela