Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Hur jag anmäler oegentligheter

Det ska vara enkelt och tryggt att rapportera om misstänkta allvarliga överträdelser inom Frälsningsarmén, det vill säga det ska finnas en så kallad whistle blowing-funktion. Du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill.

Fastställd av Frälsningsarméns styrelse 22 december 2015.

Frälsningsarmén vill att eventuella problem och oegentligheter ska lyftas fram och lösas. Det är viktigt för oss att leva upp till det förtroende som visas oss och vi vill att all vår verksamhet ska vara baserad på ärlighet och transparens.

Whistle blowing-funktion

Det ska vara enkelt och tryggt att rapportera om misstänkta allvarliga överträdelser har skett inom Frälsningsarmén, dvs det ska finnas en så kallad whistle blowing-funktion. Du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill.

Anmäl via mail

Rapporter om överträdelser och misstänkta överträdelser ska inte leda till diskriminering.

Du kan alltid anmäla misstanke om oegentlighet till vår mailadress: anmalan@fralsningsarmen.se

Återkoppling

Så snart en anmälan har gjorts kommer en inledande undersökning att göras, varefter beslut fattas om hur ärendet fortsatt ska hanteras. Inom tre veckor efter att anmälan har gjorts kommer anmälaren att få återkomppling som bekräftar att anmälan har mottagits och hur ärendet kommer att hanteras.

Anonym anmälan

Är anmälan gjord anonymt så att vi inte kan kontakta den som har gjort en anmälan, kan information erhållas genom kontakt med vårt högkvarter på telefon 08-562 282 00. Ange att ett svar på anmälan söks.
Skriv ut