Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Om oss

Frälsningsarmén i Sverige.

Foto: Jonas Nimmersjö

Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 70 städer/kommuner med 113 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar.

Kåren/församlingen driver dessutom olika former av öppet socialt arbete. Av de 113 verksamheterna sker detta i större omfattning i 37 av dessa. Kårens sociala arbete riktar sig till olika målgrupper utifrån det lokala behovet. Det kan vara insatser för barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och ensamma och vi tar även emot ekonomiskt hjälpsökande.

Dessutom finns 20 sociala institutioner varav de flesta med heldygnsomsorg för missbrukare, men även för föräldrar och barn samt ungdomar i riskzon.

Frälsningsarméns_organisationsstruktur >> (0,9Mb)

Skolmaterial

Frälsningsarmén i Lettland

Sverige bildar tillsammans med Lettland ett territorium inom Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén i Lettlands hemsida: https://pestisanasarmija.lv/

Myrorna -  Sveriges största butikskedja för second handvaror 

Myrorna är Frälsningsarméns second hand-kedja, men har en egen funktion, organisation och ledning.

Sedan starten för över 110 år sedan är huvudmålet att sälja begagnade kläder, möbler, böcker, glas, porslin och prydnadsföremål för att få in pengar till Frälsningsarméns sociala hjälpverksamhet. Läs mer om Myrorna här >>

Finansiering

Stor del av den sociala verksamheten finansieras genom gåvor, testamentsintäkter, Myrornas överskott och olika former av bidrag. Församlingsverksamheten finansieras i första hand av medlemmars egna gåvor och bidrag, till liten del av statsbidrag samt av egengenererande medel inom Frälsningsarmén.

Policydokument i pdf-format

Insamlingspolicy >>
Policy för styrning av gåvor till internationella ändamål >> 
Policy angående försändelse av varor >>
Policy för att motverka korruption och oegentligheter >>
Policy mot korruption vid internationellt arbete inom Frälsningsarmén >>
Integritetspolicy Kommunikation och Insamling >>
Policy för sociala medier >>

Övriga dokument

Stadgar >>
Hur anmäler jag oegentligheter >>
Placeringsstrategi för Frälsningsarmén >>
Frälsningsarméns_styrelse >>
Styrelsens tillsättande >>
Uppförandekod >>
Ersättning till högste tjänsteman >>

Skriv ut