Unik

I söndags ledde våra ungdomar gudstjänsten på temat unik med Elina Wiberg i spetsen. Tristessa predikade och vi fick lära oss om varför våra fingeravtryck blir bara våra. Unika. 

När vi omfamnar det faktum att vi var och en är unika och inte jämför oss kan det då vara så att vi faktiskt närmar oss den bästa versionen av oss själva? Känner vi kanske att vi har misslyckats så finns ett stort hopp i liknelsen om lerkärlet i Jer. 18, där Gud liknas vid en krukmakare i vars händer vi kan formas till något nytt efter hans vilja. Oavsett om vi känner att vi har tappat det som gör oss unika eller inte kan vi be om att få formas med krukmakarens händer och låta fingeravtrycken av Gud bli mer synliga.

Vi fick också möjlighet att stanna upp i tacksamhet för det vi har. Påminnas om Guds generositet som en röd linje genom Bibeln från skapelseberättelsen till Jesu död. Att stanna upp i tanken för vad vi har fått och sen utifrån bibeltexten uppmuntras att ge våra kvartalsoffer.