Årets första gudsjänst i glädjens tecken!

Årets första gudsjänst i glädjens tecken!

Sången ”Låt oss förena oss i sång: Gud är god” satte tonen för gudstjänsten. Guds godhet bar oss under förra året och ”Hans godhet ska följa oss, ska följa efter oss” under året som ligger framför. 

Fanjunkargruppen hade förberett och ledde gudstjänsten och Elisa Gallardo och Elina Wiberg hjälpte oss i lovsången. 

En särskild glädje var det att få ta emot våra nya kåransvariga Elin och Marcus Hammarberg, som Niclas Hjerpe välkomnade med blommor, choklad och värmande ord. Niclas betonade vikten av engagemang och delaktighet av oss alla. Tillsammans med kårens lokala ledare, kårnämnd och varenda medlem ska Hammarbergs leda kåren framåt. 

Efter att VasaBand spelat ”Vi ska ösa vatten med fröjd ur livets källor” fick vi lyssna till Elin som vittnade om sina tankar och förväntningar inför den nya tjänsten hon och Marcus med glädje och förväntan går in i. Också hur Herren hade förberett och lett dem så att det föll sig naturligt att svara ja när frågan kom. Marcus beskrev deras tidigare erfarenheter av att arbeta inom Frälsningsarmén, både i Sverige och Indonesien, liksom deras olika personligheter och gåvor. 

Sången ”Tack att du Herre valt oss att tjäna, tack att din kallelse gällde mig” sammanfattade den delen och alla fick vara med och tjäna genom att ge vår nyårsgåva.

Predikan som skulle handla om temat ”Överlåtelse” förbereddes genom att Elina Wiberg sjöng sången ”Låt din vilja ske, låt ditt rike nu bli synligt …här på jorden som i himlen” med Albin Wiberg på piano.

Lennart Lundberg utgick från bibelverserna Rom 12:1-2.

”Vad ska vi göra? Vi får överlåta våra liv, allt vad vi är till Herren, förnya våra sinnen därför att han gjort allt för oss.”

Rom 12:1-2.

Lennart sammanfattade vad ordet ”därför” innebär och som vi läser i kapitlen 1-11 i Romarbrevet. Hur ska vi göra? Det vi kan göra är att överlåta oss själva, låta oss förvandlas av Herren genom den Helige Ande.

Under och efter det att VasaBand spelade ”Allt jag ger åt dig” fanns det tid för personlig överlåtelse, bön och reflektion, och vi bad tillsammans i lovsången  

För den här världens skull; brinn som en eld i mig
Tänd en låga så stark att alla kan se Dig
För den här världens skull; brinn som en eld i mig

Så varje hjärta kan tro
och varje knä böja sig
Så varje röst ropar ut
brinn som en eld i oss
För endast Du är vår Kung
vi bekänner Dig Gud
Du som är världens hopp
brinn som en eld i oss.

VasaBand avslutade med marschen ”Mighty to save” – ”Jesus än frälsa förmår” innan gemenskapen fortsatte runt kaffeborden med goda samtal, fruktsallad och kaffe som Niclas och Elisabeth Hjerpe förberett (tack!)

Margaretha Andersson