Det var dags att avtacka och sända ut våra kårledare, Anna-Lena och Christian Paulsson, som kommer att bli regionsledare för Frälsningsarmén i Polen i februari månad 2023. Polen ingår som en region i det terriorium som består av Tyskland, Litauen och Polen. De kommer att bo i den vackra staden Warszawa. Vår samfundsledare överste Bo Jeppsson talade till Paulssons och gav dem hälsningar från Polen, men främst från Bibeln om hur Gud kommer att vara med dem på deras nya äventyr. Överste Christina Jeppsson bad, tillsammans med kårens medlemmar och ledare, för dem. Mats Wiberg talade till Paulssons å kårens vägnar och gav dem uppmuntrande ord om deras ledarskap och engagemang under den, för kårens del, alldeles för korta perioden de varit hos oss.

Under gudstjänsten fick vi sjunga julens härliga sånger till Vasa Bands komp och det uppskattade särskilt Christian Paulsson. Det var sånger som också passade till Anna-Lena Paulssons predikan om Maria och hennes vilja att göra Guds vilja och bli mor till Jesus. Tobias och Christoffer Paulsson, söner till Paulssons sjöng och spelade sången “Mary did you know?”. Bönen och lovsången, som leddes av Sara Ådvall, präglades av den förtröstan som vi har till Gud och den frid som bara Gud kan ge, när vi möter en ny morgondag med nya utmaningar. Så var det för Maria och så är det för Paulssons.

 

Gudstjänsten avslutades med att Vasa Band spelade en julmarsch och vi fick äta goda tårtor som pryddes av Polens färger. Tack Gud för en härlig gudstjänst!

 

Elisabeth Hjerpe