Rädd

I söndags var gudstjänstens tema "Rädd". Kristofer Prennmark ledde gudstjänsten, Elisa Gallardo predikade och några av våra ungdomar och ledde lovsången. Det gavs utrymme till bön genom olika bönestationer och det blev en vacker stund när församlingen gick runt till de olika stationerna.

”Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för?”

– Psaltaren 27:1

Här kommer ett utdrag från predikan:

Vi kan vara rädd för olika saker.

  1. Det kan vara typiska rädslor tex. Spindlar, fåglar, höjder, mörkret eller sprutor.
  2. Det kan finnas rädslor som känns bortom vår kontroll. Te x. rädd för krig, rädd för klimatets utveckling eller rädd för naturolyckor.
  3. Det finns andra rädslor som kanske är lite svårare att lista ut, tex. Rädd för döden, rädd för att misslyckas, rädd för att bli ensam eller rädd för att vara sårbar.

Rädslor är ganska brett och kan komma i olika former. 

Ibland behövs rädslor för att rädda oss, om jag håller på att trilla ner för en hög höjd och plötsligt blir rädd så är min lösning att ta mig till en säker plats. Så i grunden så är rädslan något som ska skydda oss. Men vi kan vara rädd för saker där vårt svar på rädslan inte blir något som hjälper oss, till exempel så kan jag vara rädd för höjder och det hindrar mig från att göra något väldigt roligt som att åka en karusell, åka skidor eller se en vacker utsikt. Då hindrar vår rädsla oss i stället för att hjälpa oss. Då kan vi behöva övervinna vår rädsla. 

I bibeln kan vi läsa mycket om rädsla. Bland annat i psaltaren, där skrev David många texter. Under en tid i hans liv så blev han jagad, kung Saul ville döda David. Kan ni förstå att han var rädd under denna tid? En sak som David gjorde för att övervinna rädslan var att påminna sig om att Gud var där. Vi kan läsa några texter som han skrev om just sin rädsla och då skrev han b la. 

"Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för?" – Psaltaren 27:1

" Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav , de tröstar mig." – Psaltaren 23:4

"Jag sökte Herren och han svarade mig, han räddade mig från allt som skrämde mig." – Psaltaren 34:5

David kände rädsla men övervann den när han påminde sig om att Gud var med honom.

Vi kan få göra detsamma i vårt liv. När vi är rädda kan vi be till Gud, vi kan påminna oss om att han är med oss och kanske hjälper det oss att våga övervinna vår rädsla.