Rebecca Värn ledde oss i reflekterande av vad ordet mod faktiskt betyder. Är det något som endast superhjältar kan stå för? Eller är det modigt att chansa utan ha beräknat alls vad om det kommer gå eller inte. Som agenten Johnnie English eller andra filmagenter som är väldigt klantiga och lyckas förstöra väldigt mycket i sin framfart. Ja vad är mod? Måste det sluta bra?

Susanne Jansson predikade sedan utifrån Esters bok och versen; kanske var det för en stund som denna du blev drottning? Hur Ester får användas av Gud för att rädda det judiska folket och vänder en situation som annars skulle bli en katastrof för det judiska folket. Ester själv rädd för sitt liv men som hittade sätt att trotsa rädslan.

Genomgående för det som hände i gudstjänsten var att mod kan se väldigt olika ut beroende på vad vi räds. Att gå emot en rädsla och ändå välja att göra något var återkommande över hur mod uppfattades. I samtalen runt fikaborden fortsatte vi prata om mod och betydelsen av det. För någon är det mod att sitta ner och berätta sina tankar till en ytligt bekant eller en ny bekant. För någon är det att gå till en ny plats. För någon är det att våga närma sig tanken att jag inte har alla svar utan att söka hitta förståelse tillsammans. 

Den bild som kom till mig var när Jesus kommer gåendes på vattnet och kallar ut sina lärjungar att också gå. För mig är mod att våga steget med löftet om att Gud aldrig överger. Likt Paulus gjorde när han klev ut och trotsade fysikens lagar om vattnets ytspänning. Att mod kan stärkas med ett tydligt fokus på Jesus. Och för oss som en del av Vasakåren får vi tänka på att Ibland behöver vi vara modiga som individer och ibland tillsammans som församling. Gemenskap och samtal kring kaffeborden kan vara ställen där vi kan stärka mod och stärkas i att våga när vi lyssnar och lär över generationsgränser och personlighetsgränser. 

Elin Hammarberg

Bön

Herre jag ber att vi i Vasakåren ska våga mer av det du vill för oss och för Vasastan som det står på vår fana; Vasastaden för Kristus. Gör oss modiga att göra det du ser för den här tiden. Jag ber om gemensam vishet och gemensamt mod där vi behöver vara modiga tillsammans.

Amen