Byte av ledarskap i Vasakåren

Våra nuvarande kårledare Anna-Lena och Christian Paulsson har fått nya order som regionala ledare för Frälsningsarmén i Polen.

Anna-Lena och Christian Paulsson tillträder sina nya tjänster den 1 februari 2023 och avslutar på Vasakåren redan den 31 december. I gudstjänsten, den 18 december kl 11 kommer vi avtacka dem och sända dem vidare. Utsändningen leds av Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige

 

Nya ledare för Vasakåren blir två av våra egna medlemmar sedan många år, Elin och Marcus Hammarberg, som får uppgiften som kåransvariga från 1 januari, vilket vi är mycket glada och tacksamma för. Elin har tidigare arbetat med kårens sociala arbete och Marcus har varit en del av det lokala ledarskapet. Båda är musikanter i VasaBand. Vi välkomnar dem.