Påsk på Vasakåren

Nu har vi firat Påsk 2023 på Vasakåren!

Påsken på Vasakåren firades i två steg. 

På långfredagen fick vi, som utlovats, stanna inför korset och hur en symbol för död blev en symbol för liv. Musik och texter varvades och i slutet fick vi vara med och byta ut röda tygbitar med ord på allt det i världen som blir i avsaknad av Gud. Byta till vita tygbitar med allt det goda som kärlek, frid, barmhärtighet och nåd. De ord som gick vinnande ur striden där Jesus dog på ett kors och sen uppstod.

På påskdagen firade vi Jesu uppståndelse med energisk musik, lovsång, vittnesbörd och predikan där allt pekade på relevansen av evangeliet och det glada budskapet i den här tiden. I olika situationer hur evangeliet på ett påtagligt och verkligt sätt leder människor från mörker till ljus idag liksom då, för 2000 år sedan. 

Mina tankar gick efteråt till det ställe i Bibeln där Jesus lämnar de 99 fåren för att hitta det enda förlorade. Jesus visar att han inte drar sig för det obekväma och han visar att varje får är viktigt för honom. Han visar på att gå i Jesu fotspår är att gå den extra milen. Så vilka är ”våra får” och vilka eller vem är den vi bör gå den extra milen för? Jobba för att nå. För att evangeliet ska bli tydligt genom oss och för att varje människa är lika älskad och viktig i Guds ögon. 

 - Elin Hammarberg