På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Frälsningsarmén i världen

Frälsningsarmén finns idag i 128 länder i världen och vårt internationella högkvarter finns i London. Vårt uppdrag är detsamma i alla länder: att predika evangeliet om Jesus och hjälpa människor i Hans namn.

Världskarta där de länder som Frälsningsarmén finns är utmärkta.

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social, pedagogisk och medicinsk hjälpverksamhet. Vår tro leder till praktisk handling och vi hjälper utan åtskillnad den som har det svårt.

Vi delar med oss av vår tro till alla människor och vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.

Medlemmar och anställda

Totalt finns mer än 15 400 kårer i världen med mer än 1 150 000 frälsningssoldater och i varje land bedrivs ett omfattande socialt arbete.

Vi har en bredd av socialt och pedagogiskt arbete liksom ett omfattande arbete med hälsovårdskliniker och sjukhus i många länder.
Inom våra sjuk- och hälsovårdsprogram finns 3 830 läkare anställda och 19 435 lärare inom våra skolor och utbildningsverksamhet.

Antal hjälpta under 2013

Enligt statistiska uppgifter för år 2013 betjänades 20 829 096 människor i verksamheter som

  • hjälpsökande vid öppen social verksamhet
  • samhällstjänster som arbetsförmedlingar och rådgivningsbyråer
  • hjälpinsatser vid naturkatastrofer
  • kolloverksamhet och övriga sommarläger
  • aktiviteter efter skolan med läxhjälp och idrott

Sociala institutioner

Vid våra sociala institutioner exempelvis för drog- och alkoholmissbrukare, ungdom i riskzon eller stödboenden för funktionshindrade, familjebehandling, unga mödrar med spädbarn finns 74 287 platser med en årlig kapacitet att hjälpa vid 27 114 755 vårddygn.

Skolor

År 2013 undervisades 634 345 barn och ungdomar vid våra 3187 skolor. Vi har förskolor, grundskolor, gymnasier och högskolor liksom yrkesskolor i flera länder.

Sjukhus

Frälsningsarmén har 235 sjukhus med inritning allmän medicin, kirurgi, vård i livets slutskede, kvinno- och förlossningsvård samt mobila kliniker med totalt 13 900 vårdplatser.

Förra året registrerades 265 855 patienter vid sjukhusen samt 1 344 314 patienter vid våra öppna kliniker. I våra hälsovårdsprogram riktade till HIV/Aids-patienter deltog 799 000 personer.

Katastrofinsatser

Utöver den verksamhet som bedrivs i varje enskilt land så finns även ett antal arbeten som bedrivs från högkvarteret i London och som har fokus på global utveckling.

Ett exempel är International Emergency Services som organiserar katastrofinsatser och skickar ut team över hela världen till områden som på ett eller annat sätt drabbats av större katastrofer.

Skriv ut Dela