logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Nya vägar att vara kyrka i Nässjö

Frälsningsarméns kår/församling i Nässjö har varit verksam ända sedan 1888. Just nu pågår ett arbete att förnya sin verksamhet efter dagens behov. Fokus kommer framöver att ligga mer på relationer än verksamhet.

En gång per månad har kåren i Nässjö gjort om den vanliga gudstjänsten till en hemgruppssöndag, med hemgruppsträffar. Då träffas kåren hemma i mindre grupper där det är lättare at lära känna varandra. Från program vill man gå till gemenskap.

— Det är ett sätt för människor att hitta in i församlingen i relation med Jesus, säger Sara Beijer som är kårledare.

— Det är lättare att ta steget till att träffas hemma hos någon om man följer med en vän eller kollega. Även om någon kommer till kåren vecka efter vecka i den stora gudstjänsten så är det svårt att lära känna någon, men i detta kan den personen snabbt lära känna andra.

Träffarna ska låta fler bli delaktiga

På kåren i Nässjö har man haft dagledigträffar i många år där man satt stort värde i att det kommit mycket folk. Man kallade ofta in kända och populära gäster för att locka fler till träffarna. Men idag ser man också ett värde i att antalet gäster ibland är färre per grupp. 

— Då hinner man se och har tid att prata med fler, det är ett annat tänk idag kan man säga, säger Sara Beijer.

Sara Beijer är kårledare för Frälsningsarmén i Nässjö, här framför ingången till kåren på Kapellgatan 14.

Också en kyrka i Nässjö

I samband med julgrytan före jul gick man ut i tidningar lokalt och frågat om folk vill hjälpa till, inte genom att ge pengar utan genom att ge sin tid, det är också ett sätt att försöka skapa delaktighet menar Sara Beijer.

— Vi säger kom till oss, vad är du bra på, vi behöver dig! Först kan man komma och hjälpa till, och tycka det är trevligt, sedan kan man gå på gudstjänst och kanske finna en tro på Jesus.

Sara berättar bland annat om en pensionerad företagare som har ägt stora och fina restauranger, men som känner att han har kraft att göra en insats.
— Han har aldrig haft kontakt med Frälsningsarmén innan och blev förvånad av att vi var en kyrka och inte bara hjälporganisation.

”Nära Jesus – nära människor – nära vardagen”

Sara Beijer

I höstas lanserade kåren i Nässjö en devis - nära Jesus - nära människor - nära vardagen. Under oktober talade man om ”nära Jesus” i all undervisning, under november om ”nära människor” och under december om ”nära vardagen”.

— Det sitter ihop med det paradigmskifte Frälsningsarmén talar om - nytt sätt att vara kår. Vår önskan på kåren är att ge kött på benen i undervisningen och gudsupplevelser för att ge styrka för att gå ut i vardagen och vara ett ljus, avslutar Sara.

Text: Jonas Nimmersjö