logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Bryt kyrkans tystnad kring porr

Det är dags att vi bryter den tystnadskultur som finns kring porr. Pornografin vänjer oss vid tanken på att konsumera och köpa en annan människa för att tillfredsställa våra egna sexuella begär.

Forskning visar att två tredjedelar av unga män i Sverige och liknande län­der ser regelbundet på nätporr, från några gånger i månaden till dagligen 1. Vi kristna måste våga samtala kring den­na fråga, som för många kan vara rätt komplicerad. Hur pratar vi på ett bra och sunt sätt om något som för många är väl­digt privat?

Porr har blivit mer och mer normaliserad i dagens samhälle och är för många den enda sexualundervisning de får. Då är det väldigt lätt att vi som kyrka endast blir en dömande pekpinne och uppfattas som svartvita moralister.

Från unga tonåringar upp till 70-åriga pensionä­rer

Vi i Frälsningsarméns projekt Starta Om möter människor som brottas med olika problem, men främst de som anser sig vara beroende av pornografi. Denna pro­blematik visar sig i ett tvångsmässigt be­gär efter att se på olika sorters porrklipp. De är människor i alla åldrar från unga tonåringar upp till 70-åriga pensionä­rer. Men det som förenar dem är att det egentligen inte är porren de längtar efter, utan sunda människliga behov såsom närhet och gemenskap med sin partner och andra människor. I dessa tider av isolering där vi lever extra mycket på internet kan det vara en stor kamp för många att hålla sig borta från pornografiskt material.

Erbjudande om frid och omsorg

Så vad har den kristna kyrkan att er­bjuda dessa människor? Varför är det så viktigt att vi står fasta som en klippa när det stormar? Svaret kan verka själv­klart – Jesus nåd och sanning. Vad skulle vi som kyrka vara utan den? Vad skulle vår tro bygga på?

Jesus har kallat oss till att vara hans lärjungar, att bli mer lika honom och att förmedla hans budskap. Att vi kristna kan få vara ett ljus i mörk­ret, en klippa när det stormar, en hand som är utsträckt. Vi har en fantastisk möjlighet att få erbjuda frid och omsorg för dessa människor. Att de får smaka på Guds kärlek genom oss. Det handlar om att vara någon som lyssnar och inte dömer, som kommer med stöttning och nåd. Det är något som vi alla kan göra. Man måste inte vara utbildad eller ha en speciell kallelse.

I olika sammanhang där vi arbetar får vi ofta höra berättelser där människor sä­ger: ”När jag för första gången berättade detta så var det en stor lättnad”. Vi får också in rapporter att människor säger att de faktiskt inte behöver vår hjälp läng­re. De är helt enkelt fria från porr och har valt en annan väg. En frihetens väg.

Ensam är inte stark, när vi krokar arm, stöttar och lyssnar på varandra så har vi förmågan att flytta berg. Vi har en Gud som möter oss med nåd och sanning, och vi behöver båda. Låt oss i bemötandet av våra medmänniskor lära av Honom som är full av nåd och sanning.

Text: Johanna Lindhult, projektutvecklare Starta Om

Debattartikeln är publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 1 - 2021

Ska vi be för dig?