logotype

508 017 kr togs emot från Humanfondens sparare

På alla hjärtans dag tog Frälsningsarmén emot 508 017 kr som spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit med. 2 % av sparandet går till den ideella organisation som spararen väljer. Pengarna delas ut på alla hjärtans dag varje år.

Vad pengarna kommer att användas till

Pengarna kommer att gå till Frälsningsarméns barn- och ungdomsverksamhet. Vi använder pengarna för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn i en trygg, säker och drogfri miljö och barnen erbjuds under året bra, roliga och spännande läger- och helgaktiviteter. 

Vad vi erbjuder barn och unga

Frälsningsarmén värnar om barn och unga som har det svårt på olika sätt. Det kan handla om brist på pengar och/eller meningsfull sysselsättning men också psykisk ohälsa. Ekonomisk stöttning, fritidsaktiviteter, en trygg miljö och någon som lyssnar på den som behöver prata, är exempel på vad som erbjuds. 

Ungdomsläger

Ungdomar kan se fram emot  Summercamp - en härlig sommarvecka på Torpkonferensen utanför Örebro den 19-23 juni med tonårshäng, kvällsmöten,  spännande seminarier, konserter, pulshöjande aktiviteter och glass.

Barnläger

7-11 augusti anordnas läger för barn mellan 7-12 år på Hjälmargården utanför Örebro. Dagarna kommer att vara fulla med bad, lek, roliga aktiviteter och Jesus såklart!

Mindre läger och kollon/dagkollon arrangeras även lokalt på kårer runt om i landet. Här kan du se var Frälsningsarmén finns nära dig.

Utbildningar och etisk vägledning

Vi satsar också tid och medel på ledarutbildning och fortbildning genom flera ledarsamlingar i form av utbildningskvällar.

Frälsningsarmén är stolta över den etiska vägledning för vårt arbete bland barn och unga som heter "I Trygga Händer". Vi utbildar våra egna ledare och andra samfund och organisationer som använder denna vägledning i sin ungdomsverksamhet. Frälsningsarméns policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt. Vi har tagit fram en handledning för samtal med barn och unga om deras rättigheter. Den hjälper barn- och ungdomsledaren att få en inblick i barns livssituation i Sverige idag samt guidar ledaren genom olika material och resurser för samtal med barn och unga.

Ett stort tack

Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond betyder väldigt mycket för Frälsningsarmén i arbetet med att skapa bra förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas positivt i dagens samhälle. Frälsningsarmén verkar för att barn och ungdomar ska må bra, utvecklas till trygga individer och möta en trygg omgivning med vuxna som finns till för dem.

Ett stort tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond. Ditt sparande bidrar till att Frälsningsarmén kan fortsätta sitt omfattande sociala arbete. Frälsningsarmén är en av 80 organisationer som får ta emot pengar från Swedbank Robur Humanfond och i år delades det ut totalt 55 miljoner.