logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Gud leder och hjälper mig

Gabriel Jonasson fick tidigt en tro på Gud men under konfirmationen förra året blev han mer övertygad. Detta tack vare undervisningen och att det infann sig en inre visshet hos honom. Idag ber han alltid Gud om hjälp i skolan då han har både räkne-, läs- och skrivsvårigheter och han har klarat alla prov.

Konfirmationen gjorde avtryck

Gabriel Jonasson är 16 år och går första året i gymnasiet med inriktningen restaurang och livsmedel. Första åren av hans liv bodde familjen i Norrköping men efter en tid blev det flytt till Västerås för att komma närmre Gabriels mormor och morfar. Under uppväxten blev det naturligt för Gabriel att engagera sig i Frälsningsarmén som familjen tillhörde.

– Jag har alltid trott på Gud och att han är med mig, säger han.

Förra året lät han konfirmera sig via Frälsningsarmén och det gjorde avtryck.

– Min tro blev starkare och starkare, jag lärde mig mer om Jesus och fick en speciell känsla inom mig, säger han.

”Hos Frälsningsarmén kan jag vara mig själv”

Gabriel Jonasson

Det ledde till att Gabriel började engagera sig ännu mer i kåren och numera är han där så gott som dagligen. Han inreder ett rum för ungdomar, hjälper till med teknik, spelar trummor i lovsångsteamet och trombon i Musikkåren. Han betraktar Frälsningsarmén som sitt andra hem.

– Där jag kan vara mig själv, jag vet att jag alltid är välkommen och det är en väldigt härlig gemenskap, säger Gabriel.

"Jag ber alltid till Gud före och efter proven"

I framtiden vill han bli kock men även fortsätta sitt engagemang i kåren. Gabriel nämner att han lider av dyskalkyli; svårigheter att räkna, och har även läs- och skrivsvårigheter, något som varit tufft för honom. Ibland slås han av tanken att andra kanske ser på honom som korkad eftersom han brukar få lättare uppgifter och särskilt stöd.

– Men jag ber alltid till Gud före och efter proven och jag har hittills klarat alla prov, säger han.

– Gud är en far som alltid är med mig, han leder mig på den väg jag ska gå och hjälper mig när jag behöver det, avslutar han.

Text: Teresia Jansson

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.