logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Andakt: Vi behöver hjälpa varandra i dessa orostider

"En värld i fruktan behöver en orädd kyrka, som visar vägen och som modigt står på Guds löften i tider av ofred och oro. Som påminner vårt samhälle om de värderingar som är eviga, om gästfrihet och solidaritet med de lidande och förföljda." Läs och lyssna på andakt i orostider av och med major Michael Hjerpe, officer på Frälsningsarmén Sverige.

 

Inom bara några få dagar så har det ryska anfallskriget mot Ukraina pågått under en hel månads tid. Omvärlden är förfärad och har redan från början fördömt handlingen kraftigt. Människors liv har slagits i spillror av ond, bråd död och miljontals befinner sig just nu på flykt, undan raserade städer och fallande bomber. Människor av kött och blod som dig och mig, fyllda av oro inför framtiden och med fruktan för sina liv. Vem kan de lita på när de hela tiden måste vara beroende av hjälp från andra människor och organisationer?

Vi oroas också kanske av de besked vi får och de nyheter vi hör, och det med rätta. Men vad är det vi fyller våra liv med just nu, vad är det som blir vägledande för våra beslut och åsikter? Om det bara är kriget i Ukraina som upptar din tankeverksamhet och du inte ser något annat, så blir det din verklighet och livet blir därefter. Fyllt av oro och fruktan.

Vi behöver hjälpa varandra att lyfta blicken för att se, förstå och ta emot budskapet om att det finns en annan verklighet som just nu är lika verklig, sann och närvarande. Som inte är någon flykt från verkligheten och livet, utan är en kallelse och inbjudan att leva livet fullt ut - mitt i verkligheten!

Jesus lämnar följande besked till sina lärjungar och efterföljare i Joh 14:27:
"Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet."

Vår kära nation Sverige och den kyrka som lever där och bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare, utmanas till handling och ett liv i helig efterföljelse av orden i Jes 58:6-11 där det står:

"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok! Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar, ska han säga: "Här är jag." Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar."

Så frågan är då: vilken blir din fasta i en tid som denna?
En värld i fruktan behöver en orädd kyrka, som visar vägen och som modigt står på Guds löften i tider av ofred och oro. Som påminner vårt samhälle om de värderingar som är eviga, om gästfrihet och solidaritet med de lidande och förföljda, samtidigt som vi höjer vår röst och förenar oss med troende i generationer före oss när vi ber: Fader, förbarma dig och låt rätten flöda fram som vatten, Låt ditt rike komma, Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himmelen. Amen.

Text: MIchael Hjerpe

Filmat av Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.