logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Visste du att Jesus talade med sina lärjungar om framtiden i sitt avskedstal? Och när han gjorde det så säger han så här i tider av oro:

”Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig”.

Det sa han inte bara för att ha något vackert att säga i en orolig tid utan för att påminna lärjungarna om vem Gud alltid har varit och vad han sagt till sitt folk i alla tider. Nu gäller orden oss och vi får ta dem till oss och be om att de utför sina verk i våra liv på de sätt som de är utsända till och avsedda för.

Psalm 91

Vi läser tillsammans från Psalm 91:

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga han säger i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten, med hans fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om än 10 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida så ska det inte drabba dig, med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff, ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig, ingen plåga ska närma sig din hydda, ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar, de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten, över lejon och huggormar ska du gå fram, du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom, jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom, jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

Bön

Den här dagen får vi ropa till Herren, och jag inbjuder dig att be tillsammans med mig:

Gud vår far du som är alltings skapare, upprätthållare och styresman, vi ber om att ditt rike ska komma och att din vilja ska ske på jorden så som den sker i himlen. Jesus Kristus, du som är vår frälsare, försonare och fredsfurste, kom med fred och försoning mellan stridande parter och riken. Helige Ande, du som är vår hjälpare och förebedjare inför Fadern, tack att du fortsätter att be för de heliga så som Fadern vill och vädjar för dem inför Faderns tron med suckar utan ord. Vi ber i Guds Faderns, Sonens och Den helige Andes namn. Amen.

Text: MIchael Hjerpe

Filmat av Jonas Nimmersjö