logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt: Tröstande ord i orostider

"Vi upplever just nu en tid av oro och det påverkar oss människor på olika sätt. Vi funderar på vart vi ska vända oss med vår oro och få tröst och vägledning. Visste du att Jesus talade med sina lärjungar i sitt avskedstal, 'känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig.' " Lyssna på major Michael Hjerpe i filmen ovan, officer på Frälsningsarmén Sverige om hans betraktelse och textläsning ur psaltaren 91.

Visste du att Jesus talade med sina lärjungar om framtiden i sitt avskedstal? Och när han gjorde det så säger han så här i tider av oro:

”Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig”.

Det sa han inte bara för att ha något vackert att säga i en orolig tid utan för att påminna lärjungarna om vem Gud alltid har varit och vad han sagt till sitt folk i alla tider. Nu gäller orden oss och vi får ta dem till oss och be om att de utför sina verk i våra liv på de sätt som de är utsända till och avsedda för.

Psalm 91

Vi läser tillsammans från Psalm 91:

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga han säger i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten, med hans fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om än 10 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida så ska det inte drabba dig, med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff, ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig, ingen plåga ska närma sig din hydda, ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar, de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten, över lejon och huggormar ska du gå fram, du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom, jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom, jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

Bön

Den här dagen får vi ropa till Herren, och jag inbjuder dig att be tillsammans med mig:

Gud vår far du som är alltings skapare, upprätthållare och styresman, vi ber om att ditt rike ska komma och att din vilja ska ske på jorden så som den sker i himlen. Jesus Kristus, du som är vår frälsare, försonare och fredsfurste, kom med fred och försoning mellan stridande parter och riken. Helige Ande, du som är vår hjälpare och förebedjare inför Fadern, tack att du fortsätter att be för de heliga så som Fadern vill och vädjar för dem inför Faderns tron med suckar utan ord. Vi ber i Guds Faderns, Sonens och Den helige Andes namn. Amen.

Text: MIchael Hjerpe

Filmat av Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.