logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt - Fader vår

"Jesus lärde sina lärjungar att be och jag är en lärjunge till Jesus och därför kan jag be Fader vår." Leif Bergström, frälsningsofficer och kommunikations- och insamlingschef för Frälsningsarmén har skrivit månadens andakt.

Matt 6:5-31 - Bönens betydelse

 Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.


 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

Hur viktigt är det inte att be i sin ensamhet, jag tror att allting börjar där i din ensamhet, där ingen ser dig. Där och bara där hämtar du din kraft för dagen.

Jag berättar inte det här för att visa hur förträfflig jag är utan för att säga att bönen har räddat mitt liv. Jag tänker att inte be på morgonen i sin ensamhet är som en son eller dotter som skall iväg på friluftsdag med skolan. Pappan har gått upp tidigt och förberett en matsäck för dagen men barnet springer bara förbi köket på morgonen och säger inte ens hej till sin pappa. När det är dags för måltiden med klassen så har hon ingenting att äta.

Gå in till din Fader på morgonen och läs ordet och be till honom så kommer han att ge dig det du behöver under dagen.

 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull.  Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

Jag själv ber alltid Fader vår och använder den som en mall i min bön till Fadern. Jag själv har det relativt svårt med bön och till och till och med lärjungarna frågade Jesus om han kunde lära dem att be.

Luk 11:1 - Låt ditt rike komma

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."  Då sade han till dem: "När ni ber, ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.  Ge oss var dag vårt dagliga bröd.  Och förlåt oss våra synder för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. för oss inte in i frestelse."

Hur skall vi då be.

Matt 6:9-13 - Herrens bön

 Så ska ni be: Vår Far i himlen,

Gud är vår Far och vi kan alltid komma till honom på grund av det Jesus gjorde för oss när han lätt sitt blod rena oss från det som skiljer oss från vår Fader.

Låt ditt namn bli helgat.

Jesu namn är över alla andra namn och för hans namn skall alla ben böja sig i himlen, på jorden och under jorden. Herrens förbundsnamn är att han är: Herren vår försörjare, Herren vår herde, Herren vår läkare, Herren som helgar oss, Herren vårt segerbanér, Herren vår frid, Herren som alltid är närvarande, Herren vår rättfärdighet. TACKA HONOM FÖR ATT HAN ÄR DET I DITT LIV.

 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.

Be att Guds vilja skall ske här på jorden i ditt liv, din familjs liv, i din kyrka, bland kristna bröder och systrar, att människor skall komma till tro på Herren, för de förföljda, dina ledare och chefer, regering och riksdag och ISRAEL.

  Ge oss i dag vårt dagliga bröd.

Be att gud fyller dina behov rent ekonomiskt och att du har mat att äta.

  Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Be Gud att förlåta dig och förlåt dem som du tycker har gjort fel mot dig (jag tror att du alltid måste förlåta dem som har någonting emot dig och be om förlåtelse när du har gjort fel).

 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er.  Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.

Be om beskydd från frestelser dvs. det som får dig att vända dig bort från Gud. Be om beskydd för det onda.

Gör allt för att utbreda Guds rike, din Far i himlen kommer att ta hand om dig!

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.