logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt - ett nytt perspektiv

Gud vänder värdeskalorna upp och ner och visar sin kärlek till de små, de ödmjuka och de som tycks obetydliga. Vi behöver pröva våra hjärtan när vi förbereder oss för julen, så att vi rensar bort alla tankar på stolthet och materialistiskt sinnelag därför att vi, när det kommer till kritan, vare sig vi är prinsar eller fattiga människor, eller Frälsningsarméns general, är ganska oansenliga.

Det är med hjärtan fyllda av tack och pris till Gud som vi går in i jultiden. Jag hoppas att vi alla tar tid att reflektera över den eviga kärlek och oändliga frälsningsplan Gud förberett sedan mänsklighetens början.

Säkert har vi haft rika möjligheter att reflektera över Guds gränslösa kärlek till Frälsningsarmén genom detta minnesår då Frälsningsarmén firat 150-årsjubileum. Ännu en gång tänker vi på Guds oerhörda kärlek som gav oss den största av alla gåvor, fastän han visste så väl att de flesta av oss inte skulle inse dess värde.

Profeten Jesaja skrev: "Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon" (Jesaja 53:2b-3).

Trots allt fullföljde Gud sin frälsningsplan för världen! Det är därför julen är en så speciell tid. Det märkvärdiga och förvånande är att Gud ser saker så annorlunda än vi. Något av det första Maria säger när hon sjunger sin tacksägelsesång till Gud är: "Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna" (Lukas 1:46-48).

Här ser vi en klar skillnad mellan Guds och mänsklighetens värderingar. Gud är beredd att ge allt för att frälsa män och kvinnor som du och jag. Gud är evighetens Gud, han är den allsmäktige och ändå visar han sin kärlek till och omsorg för svaga, ofullkomliga människor.

Det ämne till stor glädje som Maria gav uttryck för är ämnet till stor glädje för oss alla. Hon fortsätter att utgjuta sitt hjärta i tacksamhet och glädje: "stora ting låter den Mäktige ske med mig" (Lukas 1:49).

En del av julberättelsen som aldrig upphör att förundra mig är att tänka på hur Gud som är så stor och mäktig ändå är så intresserad av oss. Det är därför Maria gläder sig och därför ska vi glädja oss när vi ser fram emot att fira hur Kristus kom för att ändra mänsklighetens historia. Gud är beredd att böja sig ner och även att använda ofullkomliga människor för att fullborda sin plan.

Trots den makt han har, gläder sig Gud över att få ge barmhärtighet till de små, obetydliga och ofullkomliga människor som vi är. Människor ger ära och härlighet till det som tycks kraftfullt och mäktigt i den här världen. Gud gör alldeles tvärtom. Gud ser på mänskligheten med kärlek och nåd och det är vad julberättelsen handlar om.

Gud vänder värdeskalorna upp och ner och visar sin kärlek till de små, de ödmjuka och de som tycks obetydliga. Vi behöver pröva våra hjärtan när vi förbereder oss för julen, så att vi rensar bort alla tankar på stolthet och materialistiskt sinnelag därför att vi, när det kommer till kritan, vare sig vi är prinsar eller fattiga människor, eller Frälsningsarméns general, är ganska oansenliga!

Jul handlar om att Gud kom för att etablera en relation till oss och hans härlighet manifesteras i vanliga ödmjuka människors liv. Jul är en tid av stor glädje och frid för hela mänskligheten. Jag ber att vi ska få uppleva undret av den verkligheten i våra liv under denna jul och att vi ska kunna visa det var vi än är!

Text: General André Cox, Frälsningsarméns världsledare.
Foto: Unsplash/Tim de Groot

Bön

Gud, i julens tid ber vi dig om att rätt kunna förstå din kärlek som gjorde att Jesus föddes till världen som vår frälsare. Tack Jesus, att du kom för att vi skulle kunna få frälsning, bli befriade och upprättade till ett helt nytt l iv. Helige Ande, hjälp den som har svårt att personligt ta emot gåvan att ändå våga tro. Amen

Bibelord

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
Johannes 3:16

l dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias Herren.
Lukas 2:11

"Maria skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."
Matteus 1:21

Månadens andakt finns publicerad i Stridsropet nr 12 - 2015.

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.