Vi söker nästa generations pionjärer

Vi tror att evangeliet är till för alla och Frälsningsarmén längtar efter att nå nya människor, nya kontexter och sammanhang i Sverige. Vi förstår att det kräver att församlingen uttrycker sig på ett nytt sätt och finner kreativa och dynamiska sätt att bli en del av vår ständigt föränderliga omvärld.

Därför söker vi människor med en passionerad tro och ett mod att förändra världen. Stämmer det in på dig?

För dig som följer med på detta äventyr erbjuder vi ett relationellt nätverk, missionsträning, församlingsplantering och ledarskapsträning.Om du är intresserad av att fortsatt utforska detta så tveka inte att höra av dig!

Kontakt: Mark Cotterill på pionjär@fralsningsarmen.se

Pionjärt arbete

Vi ger dig utbildning för mission

Vi vill stödja och understödja en kontextuell rörelse formad av mission. En rörelse som leds av vanliga människor i olika miljöer och olika kulturer.

Vi letar efter dig med tro och passion att tjäna andra människor och berätta för dem om Jesus, dig med en vision om nya äkta uttryck som gör skillnad i människors vardag.

Vi erbjuder dynamiska miljöer för lärande där du får testa och experimentera. En miljö där det pionjära, det banbrytande och kreativa är nyckeln i ditt arbete, och där du tränas i ledarskap med hjälp av handledning och praktik. 

Utbildningen har planerad kursstart under 2023 eller 2024.

Nätverk för pionjärer

Som rörelse vill vi utrusta människor i deras andliga resa, lärjungebyggande och missionerande ledarskap. Vi vill inte att det pionjära arbetet ska vara ensamt. Därför bygger vill ett nätverk för pionjärt arbetande personer med olika kön och social bakgrund. Detta för att undvika ensamhet i det pionjära arbetet och kunna stödja och be för varandra som vänner och kollegor. Nätverket ska främja sann vänskap, meningsfull gemenskap, ansvarstagande och givande. Ett nätverk där vi ser till det bästa hos varandra.

Följ våra webbinarium

Vi träffas i en serie webbinarier som kommer planeras kvartalsvis under året och som alla handlar om Pionjärt arbete och kreativ utveckling och nyskapande kyrka.

Under året kommer vi ha flera olika teman;

  • Hur bygger vi, och planterar vi, församlingar som är kontextuellt tidsenliga? Sådana som är i fas med människorna och vår omvärld.
  • Hur ser en rörelse av att göra lärjungar ut?
  • Emotionellt hälsosamt och andligt ledarskap.
  • Som ledare är vi kallade att frigöra potentialen hos andra, hur prioriterar vi kallelser och drömmar? 

Webbinariena är öppna för alla. Men vi uppmuntrar dig att bjuda med hela till ledarskap, de som står med dig i din tjänst och andra som kan tänka sig ha ett intresse.

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till aktuella webbinarium!

Vid frågor kontakta mark.cotterill@fralsningsarmen.se

”Vi kommer aldrig att sluta utforska. Vår resa kommer ta oss tillbaka till ruta ett och därifrån kunna gå framåt utan något bagage. ”

T-S Elliot ur "Little Gidding"

”Att titta på något som om det vore allra första gången kräver stort mod.”

Henri Matisse