logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vasakåren - en kår för alla åldrar firar 50 år

Vasakåren i Stockholm är en kår/församling som passar alla åldrar. Detta blev tydligt när kårledaren Jon-Anders Marthinussen för att illustrera sin predikan kunder en gudstjänst tog fram en person från varje tiotals år från 10 till 90 år.

 Inte långt från Odenplans tunnelbanestation i Stockholm ligger Vasakåren, en kår som under år 2017 firar 50 år.

— Jag tycker det är viktigt att Vasakåren är en kår för alla åldrar, säger Anne-Li Marthinussen som tillsammans med sin make Jon-Anders är kårledare. Jag jobbar för att det ska fortsätta vara det, jag tror på det här att dela gudstjänsten tillsammans och att dela relationen med Jesus för att växa tillsammans. Det finns få ställen i samhället där alla generationer kan träffas samtidigt.

Många frivilliga engagerar sig

Det är inte så att alla samlingar måste passa alla åldrar, men så länge kåren lyckas vara något för hela familjen så är man på rätt väg menar Anne-Li. Under de fyra år som Marthinussens varit kårledare i Vasakåren har de lärt sig att uppskatta alla de frivilliga som engagerar sig i kårens arbete.

— I allt detta är vi satta att leda, säger Jon-Anders. Hela platsen bärs av de frivilliga som på olika sätt tar ansvar. Vi ska leda kåren efter vår förmåga och med ett andligt fokus. Det är spännande.

Verksamhet som växer

En verksamhet som växer är dagledigträffarna på måndagar. Man har börjat med ett stickkafé eller ett kulturkafé efter samlingen. De som ansvarar för denna träff bjuder in alla möjliga kändisar och icke kändisar till kulturkaféet som hålls varannan måndag, berättar Anne-Li.

— De är ett starkt gäng som ansvarar för dessa träffar och det är superroligt, säger hon.

Tonåringarna, barnen och körerna

På fredagskvällar träffas tonåringar på TGIF, Thank God It's Friday. Och på måndagskvällar övar VasaSoulKids och VasaSoulChildren. SoulChildren är ett koncept som SALT, barn och unga i EFS har importerat från Norge. Det vänder sig till barn mellan tio och sexton. Men på Vasakåren såg man alla yngre barn som också var intresserade av musik och gjorde då ett eget koncept för barn mellan sju och nio, VasaSoulKids. På Vasakåren har man tre till fyra gånger per termin ett Gospel Experience på söndagsgudstjänsten. 

Samarbetar med Gospelverkstan

Kåren har också ett bra utbyte med Svenska Gospelverkstan, berättar Jon-Anders. Körledaren för VasaGospel kommer därifrån och ibland är Jon-Anders och Anne-Li lärare där.

— Gospelverkstan har artister på besök ibland och då brukar vi passa på att ha ett Gospel Experience, berättar Jon-Anders. Sista helgen i januari kommer Samuel Ljungblahd att vara med på ett Gospel Experience Gospelworkshop där alla som vill får vara med.

Tre pelare: utbildningskår, växtplats och förebyggande

När Jon-Anders beskriver Vasakåren nämner han tre pelare som är viktiga för kåren. En av dessa är att kåren är en "utbildningskår", den andra att den är en "växtplats" och den tredje pelaren är att församlingen vill vara "förebyggande".

Hur de är en utbildningskår

Att de ser sig som utbildningskår handlar inte bara om att ha en kadett från Officersskolan på praktik i kåren, utan det präglar hela kårens arbete. Och det arbetet gäller allt menar de, det gäller på musikfronten, i stickkaféet, i kulturkaféet, vid introduktionssvenskan för personer som behöver lära sig svenska, i barn och ungdomsarbetet, i kolloverksamhet och när det gäller arbetet med Tro Hopp & Arbete (se artikel på s 31).

— Vi är på väg mot någon form av mentorstanke, berättar Anne-Li. Att hela tiden ha någon att bolla saker med är en jättebra utbildning. 

Mikaela Häger leder VasaGospel
VasaSoulChildren och VasaSoulKids
Mikaela Häger leder VasaGospel
VasaSoulChildren och VasaSoulKids

Hur de är en växtplats

Att kåren är en växtplats genomsyras i allt arbete. I arbetet med Café Fröet, som har öppet fyra dagar i veckan, finns det många olika uppgifter för den som vill ha något att göra och det finns många samlingar för de som behöver social gemenskap.

— Vi är en växtplats för alla åldrar, menar Jon-Anders. De som är pensionärer får växa i sina uppgifter i vårt kafé och vi är också en växtplats för unga. VasaGospel till exempel fångar upp många unga som får dem att växa och utbildas där.

— Det handlar om att växa som människa och i sin tro, säger Anne-Li. Att få växa in i olika roller, att hitta en plats där man får vara sedd, uppskattad och älskad för den man är.

Hur de är förebyggande

—Den tredje pelaren är att vi vill vara förebyggande, och det präglar vårt sociala arbete. Vi vill hjälpa till att hålla ihop familjer så att barnen får en trygg miljö innan tillvaron rasar.

Musiken

Det har varit många olika verksamheter de 50 år Vasakåren funnits. Musiken är idag ett starkt signum. I kåren har sång och musik funnits från början. Musikkåren VasaBand har varit med sedan starten och firar även den femtio år 2017. Vasa Gospel har sjungit i 22 år och nu har man börjat med VasaSoulKids och VasaSoulChildren. Om det är något du bör känna till om Vasakåren så är det att den hörs, och det låter bra, tycker jag som varit där på besök.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?