logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Var inte rädd

"När rädslan tar tag om oss ska vi inte bara minnas att Gud är allsmäktig och kan åstadkomma allt, vi ska också minnas att han är här hos oss, vid vår sida och inom oss." Läs påskhälsningen från Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle.

Vad är du rädd för?

Vad får dig att bli rädd? Är det mörk­ret? Spindlar? Sjukdomar, höjder, trånga utrymmen, ekonomiska problem eller tanken på framtiden? Be­gripligt nog finns det massor av saker som kan vara anledning till fruktan, och ofta följs denna fruktan av ångest. Det finns ett återkommande tema i skriften där Gud säger till oss att inte vara rädda.

Änglarnas budskap

 julas tänkte vi på orden från ängeln Gabriel till Maria när hon fick veta att hon skulle bli mor till Jesus: ”Var inte rädd” (Lukas 1:30). Kom ihåg att enligt Bibeln är änglar inte likadana som de hjälplösa, små söta glitterutsmyckade unga flickor och pojkar som föreställer änglar i julspel till exempel. Psalm 103:20 beskriver änglar som ”starka hjältar”.

Herdarna utanför Betlehem blev tröstade med samma ord när ängeln visade sig för dem (Lukas 2:10). När Matteus berättar om den morgon då Jesus uppstod från döden, löd ängelns första ord vid graven: ”Var inte rädda” (Matteus 28:5). Bara någ­ra verser senare läser vi om hur kvinnorna möter Jesus och han säger också till dem: ”Var inte rädda” (Matteus 28:10).

Ord från Moses och Jesus

Gamla testamentet använder samma tema när Josua står i begrepp att efterträ­da Mose. Vi läser Moses uppmuntrande ord i 5:e Moseboken 31:8: ”Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte.

Var inte rädd, tappa inte modet!” I Jesa­ja 43:1 finns också löftet från Gud: ”Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min.” Och i slutet av Nya testamentet, när Johannes ser Jesus i sin vision och faller ner för hans fötter, säger Jesus igen: ”Var inte rädd” (Uppen­barelseboken 1:17).

Vår tillit

Så vi ser att genom skriften säger Gud till oss: ”Var inte rädda.” I Jesus liv, ända från förutsägelsen om hans födelse, till tillkännagivandet av den och till den för­sta påskdagsmorgonen, hör vi samma ord: ”Var inte rädda”. För mig tycks det helt klart att Gud inbjuder oss att gå från en plats i fruktan till en position där vi helt och hållet litar på denne omåttligt store Gud som aldrig sviker.

Dessa ord från Gud är inte bara lätt­vindiga eller banala råd. De som känner Gud och delar sina liv med honom be­höver inte vara rädda därför att Gud har besegrat världen (Johannes 16:33), på korset segrat över synden och krossat dö­den, vilket visade sig när graven var tom! Vi behöver komma ihåg det när fruktan och rädsla griper tag om oss.

Guds fullkomliga kärlek ”för­driver rädslan”

Gud är inte en stark gudomlighet långt borta, han är en Gud som är när­varande överallt och vill leva med och i sitt folk. Vi behöver koppla samman själ­va instruktionen i ”Var inte rädda” med det återkommande löftet vi läste tidigare: ”Jag skall aldrig lämna eller överge dig”. När rädslan tar tag om oss ska vi inte bara minnas att Gud är allsmäktig och kan åstadkomma allt, vi ska också min­nas att han är här hos oss, vid vår sida och inom oss. Guds fullkomliga kärlek ”för­driver rädslan” (1 Johannes brev 4:18).

Kom ihåg att Gud är med dig

Vad händer i din värld och i ditt liv denna påsk? Du som kämpar med synd och ett åter­kommande beteende som du upplever att du inte kan bryta, kan välja att inte vara rädd utan lita på den Gud som bröt syndens makt på korset. 

Du som står in­för stora utmaningar i ditt liv, i familjen, på arbetet eller med din hälsa till exempel, kan välja att inte vara rädd utan lita på den Gud för vilken inget är omöjligt. Du som upplever sorg och förlust kan välja att inte vara rädd utan lita på den Gud som övervann döden och utlovar evigt liv.

Så var inte rädd under denna påsktid. Kom ihåg att Gud är med dig. Var inte rädd. Kom ihåg att Gud är större än den situation du står inför. Var inte rädd. Vår Gud är segerrik och han inbjuder oss att dela hans seger!