logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Relationen med Gud och med människorna utanför och i kåren

I mars 2022 tog Frälsningsarmén nästa steg i arbetet med femårsvisionen "Välkommen hem – livet med Jesus", som lanserades i september 2020. Under 1,5 år har kårer (församlingar) och verksamheter lagt stort fokus på lärjungaskap, medlemskap, smågrupper och hållbara team.

Fas två av visionen, som fått namnet relationsbaserat liv, har tre perspektiv på relationer; uppåt – med Gud (Fader, Son och Ande); utåt – med människor i världen omkring – och inåt – med människorna i kårerna och de sociala verksamheterna.

— Alla tre perspektiven behövs. För att kunna dela med oss av budskapet om Jesus måste vi själva ha en relation med Jesus och det måste finnas förutsättningar att bygga relationer med människor både inom och utanför Frälsningsarmén, säger Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson (som också anknyter till frågan i ledaren i detta nummer).

Det är viktigt att man i kårerna både prisar Herren och studerar Guds ord, ger ut socialt och tar del av varandras gåvor. Det behöver finnas trygga miljöer för goda relationer, där man inte är rädd att visa sina svagheter.

— Jesus är vårt föredöme. Han levde i relationen med lärjungarna, men gick också undan för att vara ensam med Fadern. Sedan mötte han människorna utanför, säger Markus Kihlagård, som tillsammans med Ewa-Marie Kihlagård suttit med i Frälsningsarméns strategigrupp.

Om livet får bli en helhet så blir vi hela som människor

Markus och Ewa-Marie menar att Frälsningsarmén ofta har varit bättre på att skapa verksamheter än att dela Jesus. För att intressera dagens människor fungerar det inte med fler aktiviteter, men de är intresserade av relationer och av mötesplatser. Det finns många frågor om livet, men program eller verksamheter är inte lösningen.

— Vi behöver lyssna på människors frågor och vara öppna för samtal, inte bara ge svaren genom till exempel predikan. En väg att få i gång en dialog kan vara att lägga samtalsfrågor vid fikaborden efter en gudstjänst. Andra vägar är att ordna mer informella tillfällen att komma närmare varandra, till exempel grilla eller gå en vandring ihop, säger Ewa-Marie Kihlagård.

— Vi behöver också knyta ihop vår vardag utanför och i kyrkan. Det är viktigt att Frälsningsarméns medlemmar och soldater är ”kyrka mitt i vardagen” och att vi kan göra saker tillsammans, även med de hjälpsökande, inte bara erbjuder tjänster som andra kan ta del av, fortsätter Markus Kihlagård. Det handlar om att inte dela upp livet i olika delar. Att om livet får bli en helhet så blir vi hela som människor. Och att Gud vill vara med i allt.

Text: Eva Gustin

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 3 -2022

Ska vi be för dig?